Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Matični ured

Registar Italijana koji borave u inostranstvu  (A.I.R.E.) uspostavljen je zakonom od 27. oktobra 1988., br. 470 i sadrži podatke o italijanskim državljanima koji borave u inostranstvu  duže  od dvanaest mjeseci. Njime upravljaju opštine  na temelju podataka i informacija konzularnih predstavništava u inostranstvu.

Registracija u A.I.R.E. je pravo i dužnost građanina (čl. 6. zakona 470/1988) i predstavlja preduvjet za korištenje niza usluga koje pružaju konzularna predstavništva u inostranstvu  kao i za ostvarivanje važnih prava, kao što su na primjer:

 • mogućnost dopisnog glasanja za opšte izbore i referendume u zemlji prebivališta te za izbor italijanskih zastupnika u Evropski parlament na biračkim mjestima diplomatsko-konzularnih mreža u državama članicama EU;
 • mogućnost ishodovanja izdavanja ili obnove osobnih i putnih isprava, te ovjera;
 • mogućnost produženja vozačke dozvole (samo u državama koje nisu članice EU; pojedinosti u rubrici Vozila – Vozačke dozvole).

 

Obavezna je registracija u A.I.R.E.:

 • građani koji prenesu svoje prebivalište u inostranstvo na razdoblje duže od 12 mjeseci;
 • oni koji tamo već borave, kako zbog toga što su rođeni u inostranstvu tako i zbog naknadnog stjecanja italijanskog državljanstva u bilo kojem svojstvu.

 

Sljedeće osobe se ne moraju registrirati u A.I.R.E.:

 • osobe koje odlaze u inostranstvo na razdoblje kraće od godinu dana;
 • sezonski radnici;
 • stalni državni službenici na službi u inostranstvu, koji su obaviješteni u skladu s Bečkim konvencijama o diplomatskim odnosima i konzularnim odnosima iz 1961. odnosno 1963. godine;
 • italijanski vojnici u službi u uredima i strukturama NATO-a u inozemstvu.

 

Regitracija u A.I.R.E.

Registracija u A.I.R.E. je besplatna  je i provodi se nakon prijave koju zainteresirana strana podnese nadležnom konzularnom uredu za područje u roku od 90 dana od promjene prebivališta i uključuje istovremeni odjava iz Registra prebivališta (A.P.R.) opštine porijekla.

Zahtjev se mora podnijeti putem portala Fast.it.

 

Ažuriranje A.I.R.E. ovisi o građaninu

Zainteresirana strana dužna je konzularni ured odmah obavijestiti o:

 • prijenosu prebivališta u inostranstvo;
 • promjene u građanskom statusu i za mogući prepis stranih isprava u Italiji (vjenčanje, rođenje, razvod, smrt itd.);
 • gubitku italijanskog državljanstva.

Građani registrirani kod AIRE-a koji se trajno vrate u Italiju morat će otići u italijansku opštinu u kojoj su se odlučili nastaniti kako bi prijavili svoju novu adresu prebivališta. Istog datuma Opština  će pristupiti odjavi iz AIRE-a uz istovremeni upis u APR (Registar stanovništva). Opstina  će biti odgovorna da službeno priopći datum stupanja na snagu repatrijacije matičnom konzulatu koji će zabilježiti repatrijaciju u svojim konzularnim spisima.

Neažuriranje podataka, posebice onih koji se odnose na promjenu adrese, onemogućuje kontaktiranje građanina i primanje dopisa ili izbornog paketa u slučaju glasanja .

Važno je da sunarodnjak svoju adresu priopći tačno i potpuno u skladu s poštanskim propisima zemlje prebivališta.

 

Brisanje  iz  A.I.R.E. registra događa se:

 • upisom u Registar stanovnika (A.P.R.) italijanske opštine nakon preseljenja iz inostranstva ili repatrijacije;
 • smrću, uključujući sudski proglašenu pretpostavljenu smrt;
 • zbog pretpostavljene nedostupnosti, osim ako se ne dokaže suprotno, nakon stotinu godina od rođenja ili nakon dva uzastopna istraživanja, ili kada prethodno priopćena inostrana adresa više nije važeća i nije moguće dobiti novu;
 • zbog gubitka italijanskog državljanstva