Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Priznavanje stranih presuda

Pravo međunarodnog privatnog prava br. 218/1995 predviđa, kao opšte pravilo, automatsko priznavanje u Italiji stranih presuda koje su usklađene sa italijanskim pravnim sistemom. Izuzetak je priznavanje stranih presuda o usvajanju maloljetnika u Italiji.

Strane presude moraju biti registrirane pri nadležnoj italijanskoj opštini.

Strane presude, ovjerene pečatom Apostille i prevedene na italijanski jezik, mogu se prepisati u Italiji:

• pri italijanskoj opštini, direktno od stranke ili
• pri italijanskom konzulatu u čijoj je nadležnosti izrečena presuda

Za prepis presude potrebno je dostaviti važeci lični dokument i priložiti:

• zahtjev za prepis u obliku izjave u skladu sa čclanom čl. 47 Predsjedničke uredbe 445/2000 kojom se potvrđuje postojanje zahtjeva prema čl. 64 zakona 218/1995 u kojem se izjavljuje da presuda nije u suprotnosti sa drugim presudama koje je izrekao italijanski sudac i da nije u toku postupak pred italijanskim sudom za isti predmet i između istih stranaka;
• sudsku presuda izdatu u skladu sa čl. 64, uredno ovjerenu pečatom Apostille i prevedenu.