Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Pasoši i lične karte

Opšte informacije

Pasoš je putna i identifikaciona isprava regulisana Zakonom br. 1185/1967.

Izdavanje pasoša u Ambasadi Italije u Sarajevu mogu zatražiti svi državljani Italije sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani u konzularni registar (AIRE).

Italijanski državljani koji nemaju prebivalište u BiH mogu zatražiti izdavanje pasoša izuzetno i samo iz opravdanih i dokumentovanih razloga. U takvim slučajevima, vrijeme izdavanja pasoša može biti duže jer će biti potrebno prethodno nabaviti odobrenje od nadležnog ureda iz mjesta prebivališta (Policijske uprave ili Konzulata).

Cijena pasoša je 227 KM (plaća se na šalteru u gotovini).

 

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PASOŠA

Za izdavanje pasoša potrebno je zakazati termin na e-mail: consolare.ambsarajevo@esteri.it

i poslati u prilogu popunjen zahtjev za izdavanje pasoša i kopiju pasoša koji posjedujete. Ako niste upisani u AIRE-u, ured za pasoše će zatražiti saglasnost od nadležnog ureda iz mjesta prebivališta (Policijske uprave ili Konzulata).

Nakon potvrđenog termina, trebate lično doći i ponijeti originalnu dokumentaciju, molimo da dodjete u dogovoreno vrijeme. U slučaju nemogućnosti dolaska e-mailom obavijestite konzularni ured.

Napomena: Zahtjev za pasoš se može podnijeti šest mjeseci prije isteka pasoša.

 

Pasoš za punoljetne osobe koje nemaju maloljetnu djecu

Potrebna dokumentacija:

u slučaju da Vam se izdaje pasoš po prvi put priložiti italijansku ličnu kartu ili strani lični dokument (pasoš), sa fotografijom i potpisom. Ukoliko je pasoš izgubljen/ukraden, potrebno je podnijeti prijavu nadležnim organima BiH i popuniti obrazac prijave u ovom konzularnom uredu;

 

Pasoš za punoljetne osobe koje imaju maloljetnu djecu

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za izdavanje pasoša;
 • prethodni pasoš, u slučaju da Vam se izdaje pasoš po prvi put priložiti italijansku ličnu kartu ili strani lični dokument (pasoš), sa fotografijom i potpisom. Ukoliko je pasoš izgubljen/ukraden, potrebno je podnijeti prijavu nadležnim organima BiH i popuniti obrazac prijave u ovom konzularnom uredu;
 • Obavještavaju se italijanski državljani, roditelji maloljetne djece, da po Zakonskoj uredbi 69/2023 od 14. juna 2023. više neće biti potrebna saglasnosti drugog roditelja za izdavanje pasoša ili lične jednom od roditelja. Konkretno, novi član 3-bis Zakona 1185/1967 ukazuje na to da, kada postoji konkretna i trenutna opasnost da bi, zbog preseljenja u inostranstvo, jedan od roditelja mogao izbjeći ispunjavanje obaveza prema svojoj djeci, biti će moguće da drugi roditelj zatraži zabranu izdavanja dokumenta. Zahtjev se podnosi sudiji nadležnog suda u mjestu prebivališta maloljetnog djeteta u Italiji, ili ukoliko maloljetno dijete ima prebivalište van Italije zahtjev se podnosi Sudu u Italiji u mjestu gdje je opština upisa u AIRE. Za potrebe izdavanja dokumenata za maloljetnike, ostaje na snazi saglasnost koju potpisuju oba roditelja ili staratelji.
 • Izjava o nepostojanju prepreka za izdavanje pasoša

 

Pasoš za mlađe od 18 godina

Od 25. novembra 2009. odmah su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o pasošima: „Obaveza individualnog pasoša za maloljetnike kao i različit rok važenja pasoša“.

 • Pasoši izdati djeci u dobi od 0 do 3 godine imaju rok važenja 3 godine
 • Pasoši izdati djeci u dobi od 3 do 18 godine imaju rok važenja 5 godina

Rok važenja pasoša ne utiče na cijenu, ona ostaje ista.

Uzimanje otisaka prstiju nije potrebno za djecu mlađu od 12 godina.

Od 26.06.2012. maloljetnici mogu putovati samo ako posjeduju individualnu putnu ispravu.

Maloljetnici ni pod kojim okolnostima ne mogu putovati ukoliko su upisani na pasoš jednog od roditelja.

Od 25.11.2009. prilikom izdavanja pasoša na stranici broj 5 se štampaju imena i prezimena roditelja.

Djeca mlađa od 14 godina moraju putovati u pratnji najmanje jednog roditelja.

Djeca mlađa od 14 godina koja putuju u pratnji osoba koje nisu njihovi roditelji, moraju imati saglasnost roditelja  u formi izjave o pratnji (ili starateljstvu) koja mora biti ovjerena u Konzularnom predstavništvu (u inostranstvu) ili u upravi policije u Italiji.

Roditelji moraju potpisati saglasnost za putovanje tako što će lično sa ličnim dokumentom, otići u Ured za pasoše Italijanske ambasade u Sarajevu. Prisustvo oba roditelja je neophodno u slučaju da  jedan od roditelja nije državljanin EU.

Potrebna dokumentacija za izdavanje pasoša:

 • zahtjev koji potpisuju oba roditelja ili jedan od njih uz posebno izdatu saglasnost drugog roditelja. Ako jedan od roditelja nije državljanin EU, zahtjev mora biti potpisan u prisustvu konzularnog službenika, uz predočenje ličnog dokumenta;
 • pasoš roditelja ili drugi identifikacijski dokument sa fotografijom i potpisom;
 • stari pasoš maloljetnika ili ukoliko nema pasoš priložiti drugi identifikacijski dokument sa fotografijom i potpisom.

U slučaju da nije moguće dobiti saglasnost drugog roditelja, potrebna je odluka sudije za starateljstvo.

Ambasador obavlja funkciju sudije za starateljstvo za maloljetnike sa prebivalištem u ovom konzularnom okrugu.

Ako maloljetnik ima prebivalište u Italiji, nadležan je sud za maloljetnike

 

Saglasnost

Saglasnost roditelja za izdavanje pasoša maloljetnom djetetu je obavezna, bez obzira na njihovu nacionalnost, i da li su biološki, rastavljeni ili razvedeni roditelji.

U skladu sa Zakonom br. 1185/1967, član 3 (ažuriran sa izmjenama i dopunama člana 24 Zakona br. 3/2003), u obrascu zahtjeva za izdavanje pasoša ili lične karte, italijanski državljanin mora navesti postojanje maloljetne djece, bez obzira na to da li žive zajedno sa podnosiocem zahtjeva ili ne. Za ove slučajeve zakon predviđa izričit pristanak drugog roditelja (koji se naziva “Akt saglasnosti”). U slučaju djece sa različitim roditeljima, za svako dijete se mora predočiti saglasnost pravog roditelja. Akt o saglasnosti važi šest mjeseci od dana potpisivanja istog.

U slučaju smrti jednog od roditelja priložiti kopiju izvoda iz maticne knjige umrlih

U vezi saglasnosti Zakon ne dozvoljava izuzetke osim u slučaju izdavanja Konzularnog dekreta (vidi dolje).

Način potpisivanja saglasnosti:

 • državljani Evropske unije saglasnost mogu potpisati kod kuće i priložiti fotokopiju važećeg ličnog dokumenta EU, kopirati stranicu na kojoj se nalazi fotografija, lični podaci i potpis. Saglasnost može podnijeti podnosilac zahtjeva zajedno sa zahtjevom za izdavanje pasoša;
 • državljani koji nisu državlani EU moraju potpisati formular za saglasnost u prisustvu konzularnog službenika.

U ovom slučaju ovjeru potpisa može izvršiti:

 • nadležni konzularni službenik, u ukoliko je zahtjev podnesen lično Konzularnom uredu u Sarajevu;
 • konzularni službenik u bilo kojoj drugoj zemlji u svijetu u kojoj postoji italijansko diplomatsko predstavništvo;
 • drugi ovlašteni javni ured (na primjer: notar, uprava policije, itd.).

 

Konzularni dekret

Ukoliko jedan od roditelja odbije da potpiše akt o saglasnosti, podnosilac zahtjeva može pokrenuti postupak i zatražiti izdavanje konzularnog dekreta kojim ambasador, u svojstvu sudije tutora, izuzetno može odobriti izdavanje pasoša. Ovaj postupak stranka mora zatražiti zahtjevom u pisanoj formi uz navođenje razloga izostanka saglasnosti i razloga zbog kojih se odbijanje može smatrati lažnim ili neopravdanim.

Zahtjev mora sadržavati detaljne podatke o obavezama i starateljstvu roditelja nad maloljetnim licem. U zahtjevu se mora navesti i posljednja adresa i broj telefona roditelja koji je odbio dati saglasnost, kako bi konzularni ured pokušao da ga direktno kontaktira. Treba napomenuti da, tokom obrade zahtjeva, ured može zatražiti dodatnu dokumentaciju za dokazivanje navedenih činjenica.

Ukoliko se pokaže da su razlozi za odbijanje davanja saglasnosti drugog roditelja neopravdani, ambasador, u svojstvu sudije za starateljstvo posebnom uredbom, može odobriti izdavanje pasoša.

Ovaj postupak dobrovoljne jurisdikcije treba smatrati izuzetnim i stoga se može koristiti samo u slučaju apsolutne nemogućnosti od strane podnosioca zahtjeva da dobije saglasnost predviđenu zakonom.

 

ELEKTRONSKA LIČNA KARTA (C.I.E)

 Nova elektronska lična karta (CIE) je višenamjenski dokument: potvrđuje identitet građanina, putna je isprava, sadrži fiskalni kod (jedinstveni poreski broj) broj i može se koristiti za SPID sistem (Javni sistem za digitalni identitet) za pristup uslugama koje pruža italijanska administracija.

Elektronska lična karta izjednačena je sa pasošem za potrebe putovanja u inostranstvo u državama članicama Evropske unije, u državama šengenskog prostora (EU + Island, Norveška, Švajcarska, Lihtenštajn) i u zemljama u kojima se primenjuju posebni međunarodni ugovori. Za više informacija i detalja možete posjetiti web stranicu: https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio

CIE se može izdati isključivo italijanskim državljanima koji su registrovani u konzularnom uredu tj. upisani u A.I.R.E (Registar Italijana sa mjestom boravka van Italije).

Za državljane koji nisu upisani u A.I.R.E. izdavanje lične karte ostaje u nadležnosti opštine prebivališta u Italiji.

Bračni status vlasnika nije naznačen na elektronskoj ličnoj karti, a za udate žene NE MOŽE se navesti prezime supružnika.

OBAVEZNI USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ELEKTRONSKU LIČNU KARTU

Za potrebe izdavanja CIE neophodno je da je podnosilac zahteva:

 • italijanski državljanin;
 • upisan u AIRE i da je upis potvđen pri matičnoj opštini u Italiji;
 • da je izvršen prijepis rodnog lista u Italiji jer se broj prijepisa upisuje u ličnu kartu;
 • da ima poreski broj CF (Codice fiscale) koji je izdat od Agenzia delle Entrate i koji je potvrđen od matične italijanske opšine. Za osobe koje nemaju poreski broj mogu podnijeti zahtjev konzularnom uredu koji će u njihovo ime isti zatražiti službenim putem;
 • da su ažurirani svi podaci u konzularnom registru, npr. promjena adrese, promjena bračnog statusa ili rođenje djece. Ukoliko podaci nisu ažurirani, prije nego što se zatraži termin za izdavanje lične karte, kontaktirati konzularni ured.

 VAŽENJE ELEKTRONSKE LIČNE KARTE

Period važenje elektronske lične karte razlikuje se u zavisnosti od starosne dobi vlasnika:

 • 3 godine za maloljetnike mlađe od 3 godine;
 • 5 godina za maloljetnike od 3 do 18 godina;
 • 10 godina za odrasle.

 NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CIE

Da biste zatražili izdavanje elektronske lične karte, potrebno je zakazati termin putem platforme Prenot@mi ili na e-mail na: consolare.ambsara@esteri.it. i poslati u prilogu    u PDF-u popunjen formular za izdavanje CIE i saglasnost roditelja ukoliko se traži lična karta za maloljetnike. Stranke će nakon toga biti obavješene putem e-maila o terminu radi pribavljanja biometrijskih podataka.

Od datuma podnošenja zahtjeva do zakazivanja termina potrebno je najmanje  dvadeset dana, koliko treba sistemu da izvrši provjeru i uskladi podatake konzularnog registra sa podacima u matičnoj italijanskoj opštini, da se otklone eventualne neusklađenosti, kao i radi provjere da nema smetnji za izdavanje dokumenta.

PAŽNJA: U slučaju da nakon provjere ne bude moguće (privremeno ili na drugi način) izdavati CIE, konzularni ured će kontaktirati stranku i otkazati izdavanje iste.

 Prisustvo podnosioca zahtjeva ili nosioca CIE je obavezno.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE C.I.E

 1. a) popunjen formular/zahtjev za izdavanje lične karte. (Kliknite ovdje za preuzimanje formulara)
 2. b) 1 fotografija u boji, trenutnog izgleda, formata za biometrijski pasoš;
 3. c) prethodna italijanska lična karta (čak i ako je istekla) + kopija,

ili italijanski pasoš (čak i ako je istekao) + kopija;

 1. d) potvrda o saglasnosti oba roditelja ako je podnosilac zahtjeva maloljetnik mlađi od 18 godina + kopija dokumenata od oba roditelja; (Kliknite ovdje za preuzimanje formulara saglasnosti za izdavanje lične karte za maloljetnike)
 2. e) poreski broj (Codice fiscale), potrebno je da ga upišete u formular/zahtjev za izdavanje CIE.

Kopije su obične i nije ih potrebno ovjeravati.

DOSTAVA ELEKTRONSKE LIČNE KARTE

Ličnu kartu štampa državni Zavod za poligrafiju i izradu novčanica i kovanog novca u Rimu, nakon čega se iz Italije poštom šalje na adresu prebivališta ili drugu adresu koju je naznačio podnosilac zahtjeva.

Napominjemo da na poštanskom sandučete napišete prezime, kao i djevojačko prezime za udate žene (ukoliko su italijanski dokumenti na djevojačkom prezimenu).

U slučaju neuručenja radi pogrešne adrese, po isteku predviđenog vremena u lokalnoj pošti, pošiljka se vraća u Ambasadu radi daljeg pokušaja isporuke.

CIJENA

Izdavanje CIE se naplaćuje u kešu prilikom uzimanja biometrijskih podataka i to:

 • 43 KM za izdavanje;
 • 53,10 KM u slučaju duplikata zbog krađe, gubitka ili oštećenja još uvijek važeće lične karte.