Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Penzije i socijalno osiguranje

SOCIJALNA ZAŠTITA

Pod “socijalnom osiguranjem ” podrazumijevamo skup intervencija usmjerenih na pružanje naknada u korist građana koji su u potrebi; te intervencije sežu od besplatne skrbi za siromašne, do pripreme i integracije tijela i institucija koje osiguravaju podršku i socijalnu pomoć građanima nesposobnim za rad i bez sredstava za život, a za radnike odgovarajuća sredstva za životne potrebe u slučaju nesreće, bolesti, invaliditeta, starosti i prisilne nezaposlenosti.

 

MEĐUNARODNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Pod “međunarodnim socijalnim osiguranjem  podrazumijevamo socijalnu zaštitu građana jedne zemlje koji imaju uobičajeno prebivalište u drugoj zemlji, zajamčenu međunarodnim propisima. U Europskoj uniji socijalna zaštita ostvaruje se primjenom propisa o socijalnom osiguranju EU koji se neposredno i izravno primjenjuju u 27 zemalja koje trenutno pripadaju Uniji.

Od 1.juna  2002. ovo je zakonodavstvo prošireno i na Švicarsku Konfederaciju zahvaljujući posebnom sporazumu.

Na području izvan EU-a socijalna se zaštita obično provodi bilateralnim konvencijama.

Između Italije i Bosne i Hercegovine to je pitanje trenutno uređeno posebnom Konvencijom između italijanske Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o pitanjima socijalnog osiguranja, koja je stupila na snagu 1. januara 1961. godine.

Konvencija je, nakon raspada Federativne Narodne Republike Jugoslavije, temeljem čl. 34. Bečke konvencije iz 1978. o sukcesiji država u međunarodnim ugovorima, ostaje primjenjiva na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo; sve dok se ne primi jednostrani otkaz neprimjenjivanja ili do donošenja novih konvencija o socijalnom osiguranju.

Za pojedinosti pogledajte web stranicu INPS-a.

 

ISPLATA INPS PENZIJA U INOSTRANSTVU

Od 1. februara 2012. INPS se oslanja na Citi grupu za uslugu isplate penzija osobama koje imaju pravo sa prebivalištem u inostranstvu.