Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Poslovanje u Italiji

Italijanska privreda pokazala je izuzetnu otpornost na ekonomsku krizu vraćajući se na nivoe proizvodnje prije pandemije već krajem 2021. godine i, na osnovu ambiciozne agende strukturnih reformi koju je pokrenula Vlada, želi postati sve atraktivnija za strane investicije. Italija je osma najveća privreda na svijetu i druga po veličini proizvodna zemlja u Evropi, s BDP-om u 2022. od 1.909.154 miliona eura. Italija ima jedinstveno znanje u mnogim vodećim sektorima, kao što su automobilska industrija, moda, dizajn i poljoprivredno-prehrambena industrija, i prednjači u mnogim granama nauke, kao što su neuronauka, robotika, arheologija visoke tehnologije.

Obim bosanskohercegovačkog izvoza u Italiju dostigao je vrijednost od 1,02 milijarde eura u 2022. godini, u odnosu na 822 miliona zabilježenih na kraju 2021. godine. Ovo povećanje je u skladu s dugoročnijim trendom u kojem se vidi rast bh. izvoza u strane zemlje koji je nastavljen od 2010. godine – sa izuzetkom pada uočenog 2020. godine usljed izbijanja pandemijske krize.

Prema podacima Banke Italije, tok neto direktnih stranih investicija iz Bosne i Hercegovine u Italiju u 2021. godini, na koju se odnose posljednji dostupni konačni podaci, iznosi milion eura.

Uzimajući u obzir priliv SDI u posljednjih deset godina, nakon pada koji je uslijedio nakon vrhunca 2015. godine, od 2018. godine može se uočiti novi porast koji je 2021. dostigao 8 miliona eura. Regulatorna aktivnost Italije posljednjih godina bila je u velikoj mjeri usmjerena na poboljšanje odnosa porez-poreski obveznik i na pojednostavljivanje poreskih obaveza. Kako bi se povećala atraktivnost naše zemlje prema investitorima, uvedeni su i novi alati za tax compliance i poreski podsticaji, posebno zahvaljujući usvajanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (PNRR).

Smještena u srcu Mediterana, Italija je ključno čvorište za cestovne, pomorske i zračne veze između Evrope i Bliskog istoka i regije Sjeverne Afrike (MENA). Zahvaljujući svojoj strateškoj lokaciji, Italija predstavlja privilegovanu kapiju ka evropskom tržištu i njenih 500 miliona stanovnika, kao i važnu vezu između južne Evrope i centralno-istočne Evrope.

Već tridesetak godina Italija je druga najveća proizvodna ekonomija u Evropi i među prvih deset na međunarodnom nivou. Kompanije koje investiraju u Italiji mogu računati na gustu mrežu malih i srednjih preduzeća i industrijskih okruga prisutnih u cijeloj zemlji i dobro pozicioniranih u međunarodnim lancima nabavke. Istraživanje i inovacije su široko integrisane u industrijske procese, sa vrhuncima priznate izvrsnosti u različitim sektorima prirodnih nauka (prvenstveno neuronauke), fizike i inženjerstva (na primer robotike), društvenih i humanističkih nauka. Univerzitetski sistem u Italiji ima drevne korijene, dinamičan je i odličnog kvaliteta, a uz visoku akademsku pripremu, cijena rada je relativno pristupačna u odnosu na druge zemlje u eurozoni.

Portal Invest in Italy Agencije ICE pruža praktične informacije o tome kako otvoriti kompaniju, zaposliti osoblje i prijaviti se za poticaje. Postoji i poseban portal posvećen politikama podrške investicijama u sektoru nekretnina (Invest in Italy Real Estate).

Za strane kompanije koje žele da započnu ili prošire posao u našoj zemlji, agencija Invitalia stavlja na raspolaganje sveobuhvatan spektar informacija i usluga podrške, od preliminarne faze do faze post-ustaljenja.

Konačno, zakonskom  uredbom 133/2014 (tzv. Uredba o deblokiranju Italije – čl. 30) osnovan je Komitet za privlačenje stranih investicija Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE) kojim predsjedava Ministarstvo za preduzetništvo i Made in Italy, a sastavljen od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje, Ministarstva ekonomije i finansija i Konferencije regiona i autonomnih pokrajina. CAIE ima dvostruku funkciju formulisanja prijedloga za poboljšanje atraktivnosti zemlje i investicione klime i praćenja konkretnih stranih investicionih projekata sa posebno velikim uticajem.