Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Razvojna suradnja

Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) pruža različite oblike podrške Bosni i Hercegovini na njenom putu europskih integracija i prihvatanju pravnih stečevina EU, u prioritetnim sektorima kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, održivost turizma te zaštita i promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa, kroz komplementarni pristup tehničke suradnje i obuke. Tekuće inicijative u poljoprivrednom sektoru usmjerene su na pomoć Bosni i Hercegovini u usklađivanju svojih sustava fitosanitarne kontrole sa europskim standardima i aktivnostima predviđenim Uredbom EU 1305/2013. Nadalje, AICS podržava tranziciju ka zelenoj i zdravoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini radi povećanja vrijednosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i njihove bolje promocije na domaćim i međunarodnim/EU tržištima, jačanju kapaciteta javne uprave, poljoprivrednika i proizvođača hrane u usvajanju standarda europske zajednice i eko-održive proizvodne prakse. Nadalje, AICS podržava održivi ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine područja sa prirodnim ograničenjima (ANC) u skladu sa EU acquis-em (EU Reg. 1305/2013). U sektoru turizma i životne sredine, AICS radi na pripremnim aktivnostima za stvaranje uslova za certificiranje Europske povelje o održivom turizmu u zaštićenim područjima (CETS). Nadalje, AICS podržava promociju turizma zasnovanog na prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini, usmjerenog na održivi razvoj, također kao sektora koji stvara prihod i mogućnosti zapošljavanja.

Među najznačajnijim projektima u ovim sektorima su „Via Dinarica“ i „Bridge“ (koje realizira UNDP), Natur Bosna i Hercegovina (realizira italijanska NVO „CISP“), te inicijativa za zaštitu i promociju područja sa prirodnim ograničenjima (u realizaciji „CIHEAM” iz Barija).

AICS takođe podržava projekte u sektorima pomoći migrantima, podrške mladima, promocije procesa pomirenja i unapređenja zdravstvenih standarda, sa posebnim osvrtom na prevenciju i liječenje tumora.

Pored aktivnosti AICS-a, italijanska Vlada je mobilizirala dodatne resurse putem drugih kanala, kojima upravlja njeno Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje (MAECI):

– „Fond za migracije“ je alat MAECI (Generalne uprave za migracijske politike i Italijane u inostranstvu) koji ima za cilj podršku partnerskim zemljama u upravljanju migracionim tokovima;

– Fond “Centralnoeuropske inicijative (INCE)” pri Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u potpunosti finansira Vlada Italije i koristi se za podršku aktivnostima tehničke suradnje u okviru projekata EBRD-a i projektima razmjene know-how-a između EU i zemalja članica CEI-a koje nisu članice EU, kroz „program razmjene know-how-a“ (KEP), čiji je cilj podrška njihovom procesu integracije u EU;

– „Natječaj Balkan“, koji promovira i kojim upravlja Generalni direktorat za Evropu MAECI, podržava projekte – koje mogu predstaviti i privatne organizacije (kao što su NVO) i javne (kao što su međunarodne organizacije i agencije Ujedinjenih nacija) – usmjerene na podršku procesu europskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, njihovim procesima stabilizacije i pomirenja i promociji ljudskih prava.

Nadalje, razne italijanske administracije uključene su u projekte suradnje koje financira Europska unija u okviru pretpristupnih instrumenata (IPA). Posebno ističemo projekat „Countering serious crime in the Western Balkans“, koji za kooperativni dio policijskih snaga realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije (nova faza, više usmjerena na borbu protiv trgovine migrantima, uskoro će biti pokrenut 2023. godine i ponovo će na njegovom čelu biti italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova) i različita bratimljenja (tzv. “twinnings”), u kojima se razne talijanske administracije uključuju u projekte pomoći bosanskohercegovačkim partnerima u različitim sektorima (fitosanitarni, indirektno oporezivanje, digitalizacija javnih usluga, itd.).