Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Završna konferencija projekta “Fito-BiH: nove aktivnosti podrške fitosanitarnom sektoru u Bosni i Hercegovini za usklađivanje sa standardima EU”

Završna konferencija projekta “Phyto-BiH: new actions to support the phytosanitary sector in Bosnia and Herzegovina for the harmonization with the EU standards” održana je u Trebinju od 13. do 15. septembra. Pokrenuta od strane Italijanske kooperacije 2019. godine i povjerena na realizaciju CIHEAM-u iz Barija, u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, inicijativa je imala za cilj pomoći nadležnim organima zemlje, na različitim administrativnim nivoima (uključujući, posebno, oba entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku, i Distrikt Brčko), u jačanju fitosanitarnog sistema u cilju progresivnog usklađivanja sa pravilima EU.

Konstatujući odlične rezultate postignute projektom, koji su čak prevazišli prvobitno postavljene ciljeve, predstavnici svih operativno uključenih tijela – uključujući različite tehničke i univerzitetske institute i nadležne odjele za poljoprivredu i ruralni razvoj – izrazili su uvjerenje da cijene talijanski podršku, što je omogućilo povećanje učinka organa fitosanitarne kontrole kako u smislu objedinjavanja tehničkih vještina tako i kroz nabavku opreme za inspekcijske i dijagnostičke aktivnosti. Ambasador Italije u BiH Marco Di Ruzza je na otvaranju konferencije istakao vrijednost inicijative kao još jednog svjedočanstva “čvrstog prijateljstva, izgrađenog na konkretnim, a ne čisto simboličnim akcijama” koje odlikuje odnose između dvije države.

Ambasador je u svom izlaganju kontekstualizirao projekat u okviru općenitijeg opredjeljenja Italijanske kooperacije u Bosni i Hercegovini, koja se dotiče tematskih područja od krucijalnog značaja (uključujući pomoć migrantima, zdravstvo, socijalnu koheziju, politike za mlade, razvoj održivog turizma, zaštitu prirodnih resursa i biodiverziteta itd.). “Istovremeno – rekao je Di Ruzza – kroz laskave rezultate dobijene Projektom Phyto-BiH, Italija namjerava potvrditi čvrstu podršku putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine”.

O spremnosti italijanske strane da svoje vještine u fitosanitarnom sektoru stavi na raspolaganje ovoj balkanskoj zemlji u cilju približavanja evropskim standardima, svjedoči i – istaknuto je – twining projekt koji naša zemlja realizuje a finansiran je od strane Evropske unije, sa ulogom voditelja projekta, preko Ministarstva poljoprivrede, prehrane i šumarstva. Zadovoljstvo postignutim ciljevima i zahvalnost prema našoj zemlji izrazio je Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, sa kojim je ambasador Di Ruzza na marginama skupa imao detaljan i srdačan razgovor.

Na sastanku su bili i zamjenik direktora CIHEAM-a Biagio Di Terlizzi, rezidentni koordinator projekta CIHEAM-a, Mladen Todorović, Saverio Frazzoli iz AICS-a Tirana (odgovoran za Bosnu i Hercegovinu) i, online, Federica De Gaetano iz AICS-a iz Rima, koji je pružio precizne elemente tehničkog okvira projekta, naglašavajući njegove specifičnosti i snage. Tokom Konferencije predstavljen je i novi projekat (ANC-BiH) koji je povjeren CIHEAM-u, i ovaj put podržan fondovima AICS-a (za angažovanje od cca 2,4 miliona eura), čiji fokus je, opet u smislu prilagođavanja evropskom zakonodavstvu, održivi ekonomski razvoj i zaštita životne sredine područja koja su podložna prirodnim ograničenjima.