Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Dodjel Sredstava – Za projekte privatnih subjekata – namijenjenih za učešće Italije u međunarodnim mirovnim i humanitarnim inicijativama

Sarajevo, 28. juli 2020.: Italijanski propisi, u domenu dodjele sredstava namijenjenih za učešće Italije u međunarodnim mirovnim i humanitarnim inicijativama (ukaz predsjednika Republike br. 18/1967,s novim članom23-ter koji je uveden Zakonom o budžetu 2019.), predviđaju mogućnost dodjele sredstava italijanskim i inostranim privatnim subjektima uz poštivanje načelatransparentnosti i jednakog tretmana.

Slijedom toga, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje objavilo je priložene Obavijesti o oglašavanju koje sadržavaju uslove, modalitete i rokove za podnošenje projektnih prijedlogā od strane zainteresiranih subjekata, na italijanskom jeziku.

U vezi sa prijavama koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, za subjekte koji imaju sjedište u jednoj od zemalja-nečlanica EU, član 4 oba oglasa predviđa sljedeće:

– prijava se podnosi isključivo putem mjesno nadležnog italijanskog diplomatskog predstavništva (stav 2);

– umjesto izjave,kao zamjenskog dokumenta za uverenja, o kojoj u obrascu priloženom Obavijestima o oglašavanju (dostupnom na linku), zainteresirani subjekti moraju podnijeti odgovarajuću ekvivalentnu dokumentaciju, shodno zakonodavstvu države pripadnosti, ovjerenu od strane diplomatskog predstavništva (stav 5);

– u cilju poštivanja konačnog roka, utvrđenog u Obavijestima o oglašavanju (12.august za Obavijest Generalne direkcije za globalna pitanja Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje – DGMO, i 25. august za Obavijest Generalne direkcije zapolitičkapitanja Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije -DGAP), mjerodavan će biti pečat Ambasade, stavljen u trenutku prijema prijave (stav 6).