Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

OTVARANJE PROCEDURA ZA PREDUPIS I UPIS NA ITALIJANSKE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I IZDAVANJE STUDENTSKE VIZE

Sarajevo, 16. juli 2020. Ambasada Italije u Sarajevu objavljuje otvaranje procedura za predupis i upis inostranih studenata na univerzitetske studije ili studije visokoobrazovnog umjetničkog ili muzičkog usavršavanja u Italiji, kao i za izdavanje studentskih viza. Procedure, opisane u nastavku, detaljno su date u naputku italijanskog Ministarstva univerziteta i istraživanja, navedenog u dnu web-stranice na čije pažljivo konsultiranje se poziva. Preporučuje se da se konsultira i web-stranica https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/(na italijanskom jeziku) na kojoj je moguće preuzeti obrasce koji moraju biti prilagani tokom predmetnih prcedura.

Precizira se da se pomenute procedure podvrgavaju, aktualnim i budućim, propisima u vezi sa vanrednim stanjem Vlade Italije i Evropske unije, u domenu prevencije i suzbijanja epidemije virusa COVID-19. Slijedom navedenog, fizičko prisustvo inostranih studenata u Italiji moglo bi biti, u slučaju potrebe i u inicijalnom dijelu akademske godine, nadomješteno nastavnim procesom na daljinu. Pri tome, i u takvim okolnostima, inostrani studenti koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i kojima je neophodna studentska viza za studij u Italiji, moraju u svakom slučaju pokrenuti proceduru predupisa na visokoškolsku ustanovu, u skladu sa operativnosti diplomatskog predstavništva, i proceduru podnošenja zahtjeva za izdavanje studentske vize.

TROGODIŠNJI DIPLOMSKI STUDIJ, DVOGODIŠNJI MAGISTARSKI STUDIJ I INTEGRIRANI MAGISTARSKI STUDIJ

Za studij, trogodišnji diplomski i magistarski, dvogodišnji i integrirani, zahtjev za predupis mora biti podnesen elektronski, neposredno od strane studenata i putem portalu UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. Na portalu UNIVERSITALY, bit će dostupne sve informacije, u cilju lakšeg odabira studija i odnosnog prijema, uključujući i one o uslovima i rokovima koje definira zasebno, svaka visokoškolska ustanova (za razliku od prethodnih godina, nije definiran krajnji rok općeg karaktera, za predupisne procedure). Zasebno ostaje pitanje studija s ograničenim brojem mjesta, za koje se upućuje na paragraf “OSTALI STUDIJI”.

Visokoškolske ustanove mogu tražiti, među dokumentima koji se prilažu uz zahtjev, i Izjavu o diplomi stečenoj u inostranstvu (Dichiarazione di valore). U tom slučaju, studenti trebaju kontaktirati Ambasadu Italije u Sarajevu radi procedure izdavanja Izjave o vrijednosti diplome, u potpunosti putem pismene korespondencije i bez fizičkog prisustva interesenata.

Svaka pojedinačna visokoškolska ustanova ocjenjivat će zaprimljene kandidature, i dalje putem gore navedenog portala, i putem istog obavijestiti svakog studenta o ishodu podnesenog zahtjeva. Zahtjev može biti prihvaćen, odbijen i prihvaćen s rezervom. U posljednjem slučaju, zainteresirani budući student pohađa završni razred srednje škole i očekuje završnu diplomu srednje škole ili treba polagati maturski ispit i/ili prijemni ispit na jednom od univerziteta u Bosni i Hercegovini, odnosno student pohađa završnu godinu jednog od univerzitetskih ciklusa u Bosni i Hercegovini i treba tek braniti diplomski ili magistarski rad, uz naknadno prilaganje univerzitetske diplome, ili u slučaju u kome je visokoškolska italiajnska ustanova tražila dopunu zahtjeva, u cilju perfektuiranja predupisa. Upućuje se ovdje na naputak Ministarstva univerziteta i istraživanja Italije, također i u smislu modaliteta za utvrđivanja nivoa poznavanja italijanskog jezika ili drugog stranog jezika na kome se odvija studij, u organizaciji pojedinačih visokoškolskih ustanova.

O ishodu podnesenog zahtjeva za predupis studenti će, neposredno i putem portala, biti obaviješteni. U slučaju pozitivnog ishoda, studenti trebaju doći u Ambasadu, u Ulici Čekaluša br. 39 u Sarajevu, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje studenske vize. Također, u svjetlu reducirane operativnosti diplomatskog predstavništva, uzrokovane širenjem coronavirusa, studenti će biti primljeni isključivo uz prethodno zakazan sastanak, telefonskim putem na broj 033/565473 i/ili putem e-maila cultura.ambsarajevo@esteri.it  (molimo Vas stavite email adresu visti.ambsarajevo@esteri.it u CC) Uz tradicionalno neophodnu dokumentaciju za izdavanje studentske vize, shodno naputku italijanskog Ministarstva univerziteta i istraživanja, u kome se mogu pronaći informacije, potrebne prilikom zakazivanja sastanka, neophodno je da studenti prilože i dokument zahtjeva za predupis, generiran na portalu i ovjeren od strane visokoškolske ustanove, dvije fotografije (jednu će ovjeriti Ambasada Italije u Sarajevu) i originalni primjerak diplome, ovjeren apostille pečatom, kao i njegov prijevod, načinjen od strane sudskog tumača za italijanski jezik, također ovjeren pečatom apostille, za koju je prethodno izdata Izjava o vrijednosti.

Po okončanju evaluacije predmeta za vizu, koja ni u kom slučaju ne može biti zaključena za jedan dan odnosno na dan podnošenja zahtjeva, Konzulat će kontaktirati interesente obavještavajući ih o ishodu, i u slučaju pozitivnog ishoda, zakazati sastanak.

STUDIJ PRI VISOKOOBRAZOVNIM LIKOVNIM, MUZIČKIM I BALETNIM USTANOVAMA (AFAM)

Online procedura predupisa, putem portala, obuhvata i visokoškolske likovne, muzičke i baletne ustanove (AFAM) počevši od akademske godine 2021/2022. Za nastupajuću akademsku godinu, studenti, zainteresirani za upis pri ovim ustanovama, moraju lično predati, putem Ureda za kulturu Ambasade Italije u Sarajevu, sljedeću dokumentaciju:

– obrazac A bis (Form A bis) zahtjeva za predupis, u originalnom primjerku i dvostrukoj fotokopiji, dostupan za preuzimanje na web-stranici https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;

– završnu diplomu u originalnom primjerku ili zamjensko Uvjerenje o diplomiranju koje ima sva pravna dejstva istovjetna diplomi,

– potvrdu o eventualno položenom prijemnom ispitu za upis na univerzitete u Bosni i Hercegovini;

– dvije fotografije, od kojih će jedna biti ovjerena u Ambasadi, prilikom predaje dokumentacije;

– u slučaju da je izdato, “pismo o podobnosti kandidata za upis”.

Slijedom gore navedene reducirane operativnosti Ambasade, podnošenje dokumenata će se odvijati isključivo uz prethodnu telefonsku najavu na broj +38733565473 ili najavu putem e-maila cultura.ambsarajevo@esteri.it

Ambasada će proslijediti zahtjeve za predupis svim visokoškolskim ustanovama koje kandidati odaberu. Studenti će, u slučaju pozitivnog ishoda, biti kontaktirani radi pokretanja procedure za izdavanja studentske vize opisane u prethodnom paragrafu.

OSTALI STUDIJI

Registracija za prijemni ispit na integrirani magistarski studij Medicine i hirurgije (i na engleskom jeziku, tamo gdje su aktivni), Stomatologije, Veterine, diplomski i magistarski studij iz zdravstvenih disciplina, integrirani magistarski studij Nauke o osnovnom obrazovanju i za diplomski studij za zvanje arhitekte, ograničenog broja na nivou države, odvija se putem procedura koje su aktivne na portalu http://www.universitaly.it/. Registraciju za pristup prijemnom ispitu vrši zainteresirani kandidat i online, i ista nije podvrgnuta pokretanju gore opisanih predupisnih procedura, ali jeste modalitetima i dinamici, utvrđenim kalendarom upisnih procedura za diplomske i postdiplomske studije koji predviđaju ograničen broj mjesta, na nivou države. Prijemni ispiti za ove studije odvijat će se u septembru 2020., osim u slučaju drugačijih uputa u vezi sa izvanrednim stanjem uvjetovanim virusom korona.

Za sve ostale studije, preporučuje se konsultiranje naputka italijanskog Ministarstva univerziteta i istraživanja u kome su također navedeni uslovi za izdavanje studentske vize i za ulazak u Italiju, u cilju daljeg izdavanja boravišne dozvole.

Link odluke nadležnog italijanskog ministarstva Italije o gore navedenim procedurama na engleskom jeziku