Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Prezentacija inicijativa univerzitetske saradnje izmedju Italije i Bosne i Hercegovine

Prezentacija inicijativa univerzitetske saradnje izmedju Italije i Bosne i Hercegovine

Program ERMA (European Regional Master’s Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe)
Zahvaljujući doprinosu italijanske Agencije za kooperaciju i razvoj, program ERMA će biti finansiran i sljedeće akademske godine 2017/2018.
ERMA je program koji postoji već od 2002. god. i podrazumijeva akademske edukativne aktivnosti za studente koji žele da kombinuju studiranje sa praktičnim istraživanjima u oblasti ljudskih prava i demokracije. Program, zasnovan na ljudskim pravima, bazira se na interdisciplinarnom pristupu. Master nudi kompletne stipendije studentima sa Balkana i Kavkaza za studiranje u medjunarodnom kontesktu: prva polovina akademske godine se odvija u Italiji, pri Univerzitetu u Bolonji , dok se druga polovina programa odvija u Sarajevu.
Nastavni kadar se sastoji od 40 profesora koji dolaze sa 11 Univerziteta: Univerzitet u Bologni, Italija; Univerzitet u Sarajevu, BiH; Univerzitet u Beogradu, Srbija; Karl Franzens Univerzitet u Gracu; Univerzitet u Ruhru, Njemacka; Univerzitet Peloponnese, Grcka; Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska ; Novi bugarski Univerzitet, Bugarska ; Univerzitet Sveti Ciril i Metodije , Makedonija ; Viša ekonomska škola- Nacionalni Instituti za istraživanje, Moskva, Rusija i Univerzitet u Prištini, Kosovo.
Vise od 60 studenata iz Bosne i hercegovine je učestvovalo u programu od početka i svi su ga smatrali vrlo korisnim u životu i karijeri .
Upisi su još u toku, za predavanje zahtjeve konsultirati web stranicu www.cis.unsa.ba.

International Summer School: Rethinking the Culture of Tolerance Europe, Borders and Migrations- 18.-24.septembar 2017.
Pod pokrovitljestvom Ambasade Italije u BiH i u saradnji sa Univerzitetom u Milanu Bicocca, Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu bice održan “International Summer School” na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 18.-24. septembra 2017. Filozofski fakultet, Ulica Alekse Santića br. 3 Pale. Tema ove ljetne škole je “Preispitivanje kulture tolerancije; Evropa, granice i migracije.Ovu ljetnu školu će voditi Tatjana Sekulic, profesorica na Univerzitetu u Milanu- Bicocca, Jasna Bakcić-Muftić, profesorica na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Dejan Bokonjić, prorektor za medjunarodnu saradnju UES.

Udruženje “Luciano Lama
Udruženje “Luciano Lama” iz Enne, Siclija više od dvadest godina organizuje boravak bosansko hercegovačke djece iz svih djelova BiH u Italiji, gdje su njihovi domaćini italijanske porodice na Siciliji.
Na inicijativu Ambasade Italije u BiH i povodom 25. godišnjice osnivanja ovog Udruženja, kao odgovor na brojne zahtjeve za učesće na kursevima italijanskog jezika i za studiranje u Italiji, krajem septembra i početkom oktobra za grupu od 21 studenata iz različitih dijelova zemlje će biti organizovan kursevi italijanskog jezika u Italiji.
Kurs je otvoren za studente italijanskog jezika na Univerzitetima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci i predvidja stipendije koje pokrivaju veći dio troškova.
Kurs predvidja predavanja koja imaju za cilj produbljivanje konverzacije pri Univerzitetu Kore u Enni i brojne posjete kulturnim institucijama u zapadnoj Siciliji.

Lektori za italijanski jezik pri Univerzitetu u Sarajevu
Na zahtjev Univerziteta u Sarajevu, Ambasada Italije u BiH je objavila konkurs za prijem na mjesto lektora za program studija italijanskog jezika, koju počinju u oktobru. Javio se jako veliki broj kandidata, pristiglo je više od 100 kandidatura. Univerzitet uSsarajevu, u saradnji sa Ambasadom, izvršiti će procjenu pristiglih zahtjeva kako bi predavanja mogla početi u oktobru.

Kursevi italijanskog jezika Udruženje Dante Alighieri iz Sarajeva
I ove godine Udruženje” Dante Alighieri” će organizovati kurseve italiajanskog jezika u Sarajevu u cilju produbljivanja poznavanja italiajanskog jezika i kulture. Na inicijativu Ambasade prvih 40 upisanih na kurse za 2017/2018 će kao nagradu dobiti gratis ulaznice za Zemaljski muzej u Sarajevu, u cilju povećanja broja posjetilaca Muzeja, sa kojim Italija ima razvijenu saradnju u organizaciji tečajeva obuke za restauraciju.

 

img 20170908 wa0000img 20170908 wa0011