Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Prevod i legalizacija dokumenata

APOSTILLE

Kako bi bili valjani u Italiji, isprave i dokumenti koje su izdala strana tijela, s iznimkom onih sastavljenih na višejezičnim obrascima predviđenih međunarodnim konvencijama, moraju biti legalizirani od strane italijanskih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu i prevedeni na italijanski jezik.
U državama potpisnicama Haške konvencije od 5. oktobra 1961. o ukidanju legalizacije stranih javnih isprava, potreba legalizacije dokumenata i isprava izdanih od stranih tijela zamijenjena je ovjerom pečatom Apostille.
Apostille stoga predstavlja oblik posebne legalizacije kojom se potvrđuje vjerodostojnost dokumenta i pravna vrijednost organa koje ga je izdalo.

Italija i Bosna i Hercegovina pristupile su Haškoj konvenciji od 5. oktobra 1961. o ukidanju legalizacije stranih javnih isprava.

U Bosni i Hercegovini, ovjeru pečatom Apostille potrebno je zatražiti od mjesno nadležnog suda.

U Italiji se pečatom Apostille ovjerava pri:
1) nadležnim sudovima na čijem se području isprave izdaju, ako se radi o sudskim aktima i javnobilježničkim aktima;
2) Prefekturi nadležnoj za područje, u slučaju svih ostalih administrativnih dokumenata predviđenih Konvencijom (potvrde koje izdaju opštine, potvrde privredne komore, potvrde iz poreznog registra…).

PREVODI

Napominjemo da ovaj konzularni ured ne vrši prevode.

Za prevod na italijanski jezik potrebno je obratiti se sudskom tumaču (lista sudskih tumača je dostupna pri nadležnom mjesnom sudu).
Prevod također mora biti legaliziran pečatom Apostille.

Za prevod dokumenata sa italijanskog postoje sljedeće mogućnosti:
1. Sudski tumač u Italiji – lista sudskih tumača dostupna je na italijanskim sudovima
2. Prevod pod zakletvom (već pripremljen), koji se vrši na italijanskim sudovima ili italijanskim opštinama.