Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Provjera autentičnosti

JAVNOBILJEZNICKA OVJERA POTPISA

Javnobilježnička ovjera potpisa (sukladno čl. 1. Zakona o javnom bilježništvu) može se provesti, sukladno čl. 28. Zakonodavnog dekreta br. 71/2011, samo u korist italijanskih državljana.

Opći pojam ovjerenog potpisa dan je čl. 2703, stavak 2, građanskog zakonika: “ovjera se sastoji u ovjeri javnog službenika da je potpis stavljen u njegovoj prisutnosti. Javni službenik mora najprije utvrditi identitet osobe koja potpisuje”.

Sukladno čl. 2702 Građanskog zakonika, ovjera potpisa ne daje nikakav karakter vjerodostojnosti sadržaju isprave, ali dokazuje, do pritužbe za krivotvorenje, njegovo porijeklo.

Postupci ovjere potpisa kod javnog bilježnika – regulisani  čl. 2703 građanskog zakonika, 72 Zakona o javnom bilježništvu br. 89/1913, 86 Notarskog pravilnika (odobren s R.D. 10. rujna 1914., br. 1326) i 20 od l. Ne. 15/1968 – primjenjuju se i na konzularnu javnobilježničku ovjeru.

 

ADMINISTRATIVNA OVJERA POTPISA

Predsjednički dekret 28. decembra  2000., br. 445 utvrđuje da, za državljane Italije ili Evropske unije i strance koji zakonito borave u Italiji (čl. 3), potpisivanje zahtjeva ili izjava koje se podnose javnoj upravi ili rukovoditeljima javnih službi više ne moraju biti ovjerene, već je dovoljno priložiti kopiju važeće osobne isprave potpisnika.

S druge strane, ovjera ostaje nužna, čak i za iste subjekte sukladno čl. 3. gore, u slučaju podnošenja zahtjeva fizičkim osobama ili u svrhu prikupljanja privredne  koristi od trećih osoba (primjerice, u slučaju punomoći za isplatu penzije, prijenos vlasništva vozila, otvaranje bankovnog računa , itd.).

Za strance koji ne borave zakonito u Italiji i nisu državljani Evropske unije, administrativna provjera autentičnosti uvijek je potrebna.

 

Razlike između javnobilježničke i administrativne ovjere

  • Administrativnu ovjeru karakterizira mnoštvo subjekata ovlaštenih za ovjeru (navedeno u članku 21. Predsjedničke uredbe 445/2000: javni bilježnik, službenik, općinski sekretar, zaposlenik koji prima dokumentaciju ili drugi zaposlenik kojeg imenuje gradonačelnik), što predstavlja iznimku na opste načelo javnobilježničke nadležnosti.
  • Administrativna provjera autentičnosti ograničena je na dokumentiranje pravne ili činjenične situacije, bez njenog konstituiranja ili modificiranja, na reprodukciju informacija preuzetih iz drugih već dokumentiranih dokumenata i nema poseban i samostalan pravni učinak.
  • Nadalje, u javnobilježničkoj ovjeri službena se osoba ne ograničava na ovjeru da je potpis na ispravi stavljen u njegovm prisustvu, već provjerava je li sadržaj isprave u skladu sa zakonom, javnim redom i moralom.

 

OVJERA FOTOGRAFIJE

Ovjera fotografije sastoji se u potvrđivanju da fotografija odgovara osobi.

Podnositelj zahtjeva mora  – uz najavu – predočiti konzularnom uredu s važećom identifikacijskom ispravom i ispravom ili fotografijom koju treba ovjeriti.

 

Poslovi ovjere podliježu plaćanju taksi  navedenih u konzularnoj tarifi koja je na snazi ​​u trenutku izdavanja isprave.