Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

25. novembar: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Farnesina (Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije) i njena mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava se akciji „UJEDINITE SE! Aktivizam za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama Orange the World: End Violence against Women Now!”, promoviran od strane UN Women, koji je 2022. godine fokusiran na temeljni doprinos pokreta civilnog društva, organizacija i aktera, uključujući žene i djevojke aktivistkinje, na podizanju nivoa svijesti javnosti o ovim pitanjima. Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje potvrđuje svoju opredijeljenost za povećanje napora u pravcu rodne ravnopravnosti i poziva sve da preduzmu nove važne korake ka ovom cilju, za koji do sada nijedna država u svijetu ne može reći da je postigla.

U mnogim područjima svijeta žene i djevojke, posebno u situacijama oružanih sukoba i vanrednih situacija, i dalje su žrtve diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i eksploatacije. Teško stanje žena, ali i obrnuto, talenat, hrabrost i doprinos koji žene mogu dati izgradnji inkluzivnijih i otpornijih društava centralna je tema u nekim od najozbiljnijih međunarodnih kriza, od Avganistana do Etiopije, od Ukrajine do Irana. Posljedice pandemije Covid-19, ratova i dugotrajnih kriza pogoršale su postojeće uslove ranjivosti i značajno doprinijele povećanju slučajeva nasilja i zlostavljanja u porodici. Podaci Ujedinjenih naroda pokazuju da je čak i danas jedna od tri žene u životu pretrpjela zlostavljanje i nasilje, fizičko ili psihičko. U 2021. godini, svaka deseta žena bila je žrtva nasilja u porodici.

Suočena sa ovim alarmantnim podacima, Italija još jednom izražava najoštriju osudu svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama, neprihvatljive pojave i ozbiljne prepreke za postizanje rodne ravnopravnosti, efektivno uživanje prava i puno lično ispunjenje.

Borba protiv svih oblika diskriminacije, nasilja i zlostavljanja žena i djevojčica prioritetno je opredjeljenje vanjskopolitičkog djelovanja naše zemlje, koje Farnesina provodi kako na diplomatsko-pregovaračkom nivou, tako i kroz inicijative vanredne i razvojne saradnje. Svjedoci tome su brojne međunarodne kampanje, poput onih za iskorenjivanje sakaćenja ženskih genitalija (FGM) i ranih i prisilnih brakova, u kojima je Italija uvijek bila u prvom planu.

Ciljevi eliminacije svih oblika nasilja nad ženama i osnaživanje žena, centralnih stubova italijanske vanjske politike i saradnje, bili su među prioritetima posljednjeg italijanskog mandata u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda (2019-2021), talijanskog predsjedništva G20 2021. (sa prvom konferencijom na visokom nivou posvećenom osnaživanju žena i ad hoc događajem posvećenim afganistanskim ženama na marginama Generalne skupštine UN-a) i šestomjesečnog italijanskog predsjedavanja Komitetom ministara Vijeća Evrope (novembar 2021. – maj 2022.), u okviru koje Italija podržava i promovira „Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici” (poznata i kao „Istanbulska konvencija”).

Sukobi koji su trenutno u toku u mnogim dijelovima svijeta još jednom pokazuju kako su u ratnim i vanrednim situacijama žene i djevojčice posebno izložene riziku od nasilja i zlostavljanja. Otuda potreba da nastavimo jačati našu posvećenost, zajedno sa svim akterima međunarodne zajednice, uključujući civilno društvo, da zauvijek iskorijenimo ova neprihvatljiva djela.

Što se tiče unutrašnje organizacije metoda rada, Farnesina nastavlja da promoviše jednake mogućnosti polova, što je naglašeno i usvajanjem, prošle godine, Cirkularnog pisma br. 3/2021, kojim se MAECI prilagođava najvišim standardima promocije rodne ravnopravnosti. Slično, usvajanjem cirkularnog pisma br. 1/2022 u vezi sa ažuriranjem metoda rada i organizacione dobrobiti, ponovo je potvrđena potreba da se u svakodnevnom radu uvijek unaprijedi konkretna primjena ustavnog principa ravnopravnosti, shvaćenog i kao zabrana diskriminacije i kao promicanje efektivnog pariteta.

Detaljnije

Zaštita i promocija ženskih prava, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, kao i borba protiv svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama, djevojčicama i djevojkama prioriteti su međunarodnog djelovanja Italije, u multilateralnom i regionalnom kontekstu, u bilateralnim odnosima sa drugim zemljama, u međunarodnim organizacijama i u kontekstu programa razvojne saradnje, za punu realizaciju cilja održivog razvoja SDG 5 Agende 2030, Akcionog plana za ljudska prava i demokratiju 2020-2024. i Strategije rodne ravnopravnosti EU 2020. -2025.

S tim u vezi, u decembru 2020. godine usvojene su Smjernice o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, mladih žena i djevojčica (2020-2024), koje je izradio AICS uz pomoć Generalnog direktorata za razvojnu saradnju (DGCS) Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje. Nove smjernice imaju za cilj jačanje posvećenosti italijanske saradnje za eliminaciju rodne diskriminacije kroz razvojne projekte i definiranje prioritetnih sektora intervencije.

Posvećenost Italije osnaživanju žena izražava se kroz snažnu podršku zaštiti, autonomiji i punom ljudskom, socijalnom, ekonomskom i kulturnom razvoju svake žene, u formi specifičnih inicijativa koje se kreću od zdravlja žena, zdravlja majke i djeteta, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, preko borbe protiv sakaćenja ženskih genitalija i ranih brakova, do podrške programima u korist obrazovanja djevojčica i žena i razvojnih projekata ženskog poduzetništva.

Italija se također priključila Preporukama OECD-DAC-a od 12. jula 2019. o okončanju seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i uznemiravanja kroz pomoć razvoju i humanitarnoj pomoći. U tom kontekstu, Italija je stalno podržavala politike „nulte tolerancije“ i inicijative koje se poduzimaju za jačanje mehanizama prevencije, signalizacije, prijavljivanja i zaštite žrtava. Ova pitanja su bila među prioritetima našeg posljednjeg mandata u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda (2019-2021.) i šestomjesečnog italijanskog predsjedavanja Komitetom ministara Vijeća Evrope (novembar 2021-maj 2022.).

Italija snažno podržava međunarodne kampanje za eliminaciju štetnih praksi protiv žena i djevojčica, kao što su sakaćenje ženskih genitalija i rani i prisilni brakovi, aktivno promovirajući i učestvujući u pregovorima o srodnim rezolucijama Generalne skupštine i Vijeća za ljudska prava, i godišnjim davanjem dobrovoljnih priloga brojnim agencijama Ujedinjenih nacija, snažno posvećenih borbi za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, mladih žena i djevojčica (kao što su UNWOMEN, UNFPA, UNICEF). Nadalje, iste agencije imaju koristi od sredstava italijanske kooperacije za provedbu humanitarnih inicijativa u glavnim kriznim kontekstima, kao što je Afganistan, gdje se, nakon događaja u avgustu 2021. godine, intervencije s posebnim fokusom na potrebe žena i djevojčica.

Italija aktivno učestvuje, kroz doprinose Italijanske kooperacije za razvoj, u multilateralnim programima posvećenim eliminaciji sakaćenja ženskih genitalija i ranih i prisilnih brakova.

Italija aktivno podržava međunarodne inicijative za sprečavanje seksualnog nasilja u sukobima i vanrednim situacijama, kao što je “Poziv na akciju za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja u vanrednim situacijama”.

Na nacionalnom nivou, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije učestvuje sa svojim predstavnikom u nadzoru nad fenomenom nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u okviru „Nacionalnog strateškog plana o nasilju muškaraca nad ženama 2021-2023.“ koji je usvojilo Ministarstvo jednakih mogućnosti.