Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

NOVA MOGUĆNOST FINANSIRANJA KURSEVA ITALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 11. novembar 2020. Ambasada Italije u Sarajevu ima čast obavijestiti da je Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije (MAECI) – putem okružnice br. 3 od 31. jula 2020. – reguliralo modalitete za odobravanje javnih sredstava neprofitnim pravnim licima – voditeljima/promotorima, za održavanje kurseva italijanskog jezika i kulture.

Na osnovu ovog propisa, neprofitna pravna lica, promotori inicijativa iz domena italijanskog jezika i kulture, mogu tražiti od MAECI-ja finansijsku podršku za realizaciju projekata nastave i rasprostranjivanja italijanskog jezika i kulture u javnim ili privatnim školama (od osnovne do srednje škole). Da bi se tražila finansijska podrška, pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući Konzularni registar, otvoren za sva pravna lica, zainteresirana za organiziranje kurseva italijanskog jezika i kulture, koja zadovoljavaju propisane uslove za registraciju, naznačene u okružnici br. 3/2020. Upis u Konzularni registar, objavljen na službenoj internet stranici Ambasade, koja njime upravlja za teritorij Bosne i Hercegovine, bit će validan za period od četiri godine.

Upućujući na pažljivo čitanje okružnice br. 3/2020, u vezi sa dijelom koji se odnosi na zahtjev za finansijsku podršku, a u cilju njegovog efektivnog razmatranja, naznačava se u općim crtama da pravna lica, voditelji/promotori, trebaju predstaviti projekat, sufinansiran vlastitim sredstvima barem u dijelu od 20%. Nadalje, administrativni troškovi samog pravnog lica, ne mogu prelaziti 15% finansijskih sredstava ministarstva.

Naznačava se da sam upis u registar ne implicira, po automatizmu, dobijanje sredstava od MAECI-ja po proračunskom poglavlju br. 3153. Neophodno je stoga, da ova Ambasada i prevashodno MAECI, na kome je konačna odluka o odobravanju sredstava, pozitivno ocijene projekat koga podnosi pravno lice. Slijedom toga, posebna pažnja će se pridavati inicijativama u vezi s onima koje promovira MAECI kao što su “Sedmica italijanskog jezika”, “Sedmica italijanske kuhinje”, “Dani dizajna” ili smotre italijanskih filmova.

Okružnica će se primjenjivati počevši od šk.god. 2021/2022., a zahtjevi za finansijsku podršku ministarstva moraju biti podneseni ovoj Ambasadi što je moguće prije i ne nakon 31. januara 2021.

Pored integralnog teksta okružnice br. 3/2020 MAECI-ja , u nastavku se prilažu obrasci za pravna lica upravitelje/promotore:

Obrazac zahtjeva za upis u Konzularni registar

Zahtjev za finansijsku podršku za projekat – Prilog 1 okružnice

Proračun projekta – Prilog 5 okružnice

Konzularni registar pravnih lica upravitelja/promotora

Za sva dodatna pojašnjenja, moguće je kontatirati Ured za kulturu Ambasade culturale.ambsarajevo@esteri.it