Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Konkurs za prijem u radni odnos na poslovima asistent/prevodilac u sklopu projekta IPA/2019 “Countering serious crime in the Western Balkans” za Bosnu i Hercegovinu

Kao dio aktivnosti podrške Italije zapadnom Balkanu, italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova (Odjel za javnu sigurnost – Centralna direkcija za borbu protiv kriminala), u suradnji s njemačkom agencijom za suradnju (GIZ), provedbeni je organ projekta IPA / 2019 „Countering serious crime in the Western Balkans – Cris Nr. 2020 / 414-806“.

Cilj projekta je podržati Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u jačanju suradnje između država članica i agencija EU s jedne, i ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, javnih tužilaca, nacionalnih policijskih agencija, graničnih policija i drugih agencija za provođenje zakona zemalja korisnica s druge strane, kako bi ojačale sigurnost i stabilnost u regiji, a time i u Europskoj uniji.

Projekat će trajati tri godine (1. juli 2020. – 30. juni 2023.).

Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova traži kandidate za poziciju asistenta/prevodioca za ovaj projekat, sa sjedištem u Sarajevu, u skladu sa zahtjevima opisanim u obavijesti dostupnoj sa strane. Ugovor će imati početno trajanje od 1. novembra 2020. do 30. juna 2021., uz moguće produženje dva puta do 30. juna 2023.

Kandidature, isključivo na engleskom jeziku, treba dostaviti e-mailom na ipa2019@dcpc.interno.it najkasnije do ponoći 11.10.2020. i svaka se treba sastojati od motivacijskog pisma, kopije validnog identifikacijskog dokumenta, ispunjenog i potpisanog odobrenja o korištenju osobnih podataka (član.6 GDPR), CV na engleskom jeziku isključivo u evropskom formatu i eventualna pisma preporuke.

Dokumentacija primljena nakon krajnjeg roka neće biti uzeta u razmatranje.