Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Živjeti na italijanski način – na sceni i u muzici

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje

“Živjeti na italijanski način na sceni” i “Živjeti na italijanski način u muzici” su nove inicijative promocije i rasprostranjivanja italijanske kulture u inostranstvu, koje imaju za cilj podržati oporavak italijanskih produkcija u domenu scenskih umjetnosti i njihovu međunarodnu reafirmaciju putem italijanske diplomatsko-konzularne mreže i italijanskih Instituta za kulturu u svijetu.

Generalna direkcija za kulturnu i ekonomsku promociju i inovacije Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije razradila je ove inicijative shodno ciljevima “Cura Italia/Njega Italije” (uredba sa zakonskom snagom 18/2020, konvertirana u Zakon od 24. aprila 2020., n. 27), kao podršku sektoru kulture, i strategiji integrirane promocije inicijative “Živjeti na italijanski način”. U obje inicijative mogu učestvovati subjekti sa sjedištem, pravnim i operativnim, u Italiji, prema modalitetima opisanim u tački 3 oba javna oglasa.

 

“Živjeti na italijanski način na sceni”

Oglas ima za cilj otkupiti manifestacije od interesa za umjetničke prijedloge neobjavljenih i originalnih multidisciplinarnih produkcija ili produkcija u zasebnim disciplinama, u domenu savremenog teatra, baleta i cirkusa.

Bit će selektirano maksimalno deset prijedloga, s posebnim osvrtom na kvalitet projekta i dosljednost u slijeđenju ciljeva inicijative, na inovativni karakter i mogućnost međunarodnog rasprostranjivanja, koji moraju biti producirani i snimljeni u video-formatu do 30. novembra 2020.

Video-zapisi će ući u program inicijative “Živjeti na italijanski način na sceni” koju će Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje predstaviti tokom 2020. putem namjenske platforme i promovirati na međunarodnom nivou.

Sukladno novom izvođenju kulturnih događaja u prisustvu publike, i uz prethodnu provjeru raspoloživih finansijskih sredstava, počevši od 2021., Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje, moći će promovirati predstavljanje u inostranstvu tri selektirana projekta – identificirana slijedom glasova italijanskih Instituta za kulturu – zahvaljujući i podršci Generalne direkcije za scensku umjetnost Ministarstva kulturnih dobara i aktivnosti i turizma.

Oglas je upućen profesionalnim kompanijama za scensku umjetnost koja se izvodi uživo, koje mogu predstaviti manifestacije od interesa za projektne prijedloge i u formi koprodukcija, prema modalitetima opisanim u Oglasu, do i ne nakon isteka 24:00h, 6. septembra 2020.

Inicijativu promovira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije – Generalna direkcija za kulturnu i ekonomsku promociju i inovacije, u saradnji s Ministarstvom kulturnih dobara i aktivnosti i turizma – Generalna direkcija za scensku umjetnost.

Živjeti na italijanski način na sceni – Javni oglas

Živjeti na italijanski način na sceni – Prilog 1 – Prijavni obrazac

Živjeti na italijanski način na sceni – Prilog 2– Umjetnički projekat

Živjeti na italijanski način na sceni – Prilog 3 – Preventivni budžet

Živjeti na italijanski način na sceni – Prilog 4 – FAQ

 

“Živjeti na italiajnski način u muzici”

Oglas ima za cilj otkupiti manifestacije od interesa za umjetničko-muzičke prijedloge neobjavljenih i originalnih produkcija, u dvije sekcije: klasična muzika/savremena i jazz.

Bit će selektirano maksimalno pet prijedloga za sekciju klasična muzika/savremena i pet prijedloga za sekciju jazz, s posebnim osvrtom na projekte inspirirane velikom muzičkom tradicijom Italije i koji će ponuditi visokokvalitetne, originalne i neobjavljene kompozicije. Selektirani prijedlozi moraju biti producirani i finalizirani u formatu digitalnog albuma i u video-formatu do 30. novembra 2020.

Albumi i video-zapisi bit će predstavljeni u okviru inicijative “Živjeti na italijanski način u muzici” koju će Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje predstaviti tokom 2020. putem namjenske platforme i promovirati na međunarodnom nivou.

Oglas je upućen muzičkim grupama, ansamblima i orkestrima, novooformljenim ili već postojećim, s najmanje tri člana, koji mogu predstaviti manifestacije od interesa, prema modalitetima opisanim u oglasu, do i ne nakon isteka 24:00h, 6. septembra 2020.

Sekciju jazz, u okviru inicijative “Živjeti na italijanski način u muzici” promovira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje – Generalna direkcija za kulturnu i ekonomskou promociju i inovacije u saradnji sa nacionalnim Udruženjem jazz muzičara Italije i nacionalnim Savezom „Italijanski jazz“.

Živjeti na italijanski način u muzici – Javni oglas

Živjeti na italijanski način u muzici – Prilog 1 – Prijavni obrazac

Živjeti na italijanski način u muzici – Prilog 2– Umjetnički projekat

Živjeti na italijanski način u muzici – Prilog 3 – Preventivni budžet

Živjeti na italijanski način u muzici – Prilog 4 – FAQ