Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

REFERENDUM, 20.-21. SEPTEMBAR 2020.

Sarajevo, 20. juli 2020. Dekretom predsjednika Republike od 17. jula 2020., objavljenim u Službenim novinama od 18. jula 2020., zakazan je za 20-21. septembar 2020., prvobitno raspisan za 29. mart i naknadno obustavljen, potvrdni narodni referendum o tekstu ustavnog zakona koji sadrži navod “izmjena članova 56, 57 i 59 Ustava u domenu smanjenja broja parlamentarnih zastupnika”, u kome će učestvovati i državljani Italije s prebivalištem u inostranstvu.

Podsjeća se da je GLASANJE jedno od PRAVA zaštićenih Ustavom i da, na osnovu Zakona od 27. decembra 2001. br. 459, Italijani, s prebivalištem u inostranstvu, upisani u izborne spiskove, mogu GLASATI PUTEM POŠTE. U tom cilju, preporučuje se da se provjere i reguliraju lične matične-anagrafske pozicije i adrese pri nadležnom konzulatu.

GLASAČI S PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU I UPISANI U AIRE (MATIČNU KNJIGU ITALIJANSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU, imaju alternativnu mogućnost tj. MOGU SE OPREDIJELITI ZA GLASANJE U ITALIJI PRI SVOJOJ OPĆINI IZBORNE JEDINICE, saopštavajući nadležnom konzulatu, pismenim putem, svoje opredjeljenje (OPCIJU) isključivo do isteka 10. dana počevši od prvog dana nakon dana raspisivanja glasanja. Birači koji se opredijele za opciju glasanja u Italiji na predstojećem referendumskom izjašnjavanju, primit će, od odnosnih italijanskih općina, dopisnicu/obavještenje za glasanje pri biračkim mjestima u Italiji.

Opredjeljenje (opcija) za glasanja u Italiji vrijedi samo za referendumsko izjašnjavanje.

Napominje se da u svakom slučaju odabrana opcija MORA PRISTIĆI u Konzularni ured DO I NE NAKON ISTEKA DESETOG DANA POČEVŠI OD PRVOG DANA NAKON DANA RASPISIVANJA GLASANJA, ILI DO DANA 28. JULA 2020. Izjava saopćavanja glasačkog opredjeljenja može biti napisana na običnom papiru i – da bi bila važeća – mora sadržavati ime, prezime, datum i mjesto rođenja, mjesto prebivališta i potpis birača, uz priloženu fotokopiju identifikacionog dokumenta podnosioca izjave.

Za sastavljanje ove izjave može se koristiti odgovarajući obrazac dostupan na web stranici Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije (www.esteri.it) ili nadležnog Konzularnog ureda.

Shodno važećim propisima, birači su dužni provjeriti blagovremeni primitak izjave, upućene poštom, od strane nadležnog Konzularnog ureda.

Opredjeljenje za glasanje u Italiji naknadno može biti OPOZVANO pismenim saopćenjem koje treba biti poslano ili dostavljeno Konzularnom uredu prema istim modalitetima i unutar istih rokova, predviđenih za izjavljivanje odluke o glasačkom opredjeljenju.

U slučaju odluke o odlasku u Italiju radi glasanja, Zakon NE predviđan bilo koji oblik naknade za putne troškove koje snosi glasač, osim poreskih olakšica unutar italijanskog teritorija. Samo birači s prebivalištem u Italiji, gdje nema uslova za glasanje putem pošte (Zakon br. 459/2001, čl. 20, stav 1-bis), imaju pravo na naknadu putnih troškova u visini od 75 procenata iznosa putne karte, u ekonomskoj klasi.

KONZULARNI URED JE NA RASPOLAGANJU ZA SVAKO DODATNO POJAŠNJENJE consolare.ambsarajevo@esteri.it