Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

1. POSLOVNI FORUM ITALIJA – BOSNIA I HERCEGOVINA (6. novembar 2018.)

Sarajevo, 7. novembar 2018. Nakon radnog dana prepunog aktivnosti, jučer je završen I Poslovni forum Italija Bosna i Hercegovina, organiziran od Ambasade Italije u Sarajevu, sa ciljem da se na jednom mjestu okupe italijanska poduzeća iz Bosne i Hercegovine i analiziraju pozitivni aspekti, izazovi i perspektive italijanskog ekonomskog prisustva u ovoj zemlji.

Forum je otvoren pozdravnim govorom ambasadora Minasija, koji je podsjetio da je Italija drugi vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine i da više od 70 italijanskih poduzeća koja posluju u ovoj zemlji upošljava preko 10.000 bosanskohercegovačkih građana i govorima Premijera Federacije BiH, Fadila Novalića, Direktora BERS-a u Sarajevu, Iana Browna, Predsjednika FINEST-a (Agencije za promociju investicija italijanskih regija Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), Gian Carla Murkovica.
Debata je podijeljena u 4 sekcije na kojima je, počevši od iskustava italijanskih poduzeća u ovoj zemlji, raspravljano o svim temama od krucijalnog značaja za razvoj ekonomije Bosne i Hercegovine. Među njima, razgovarano je o potrebi jačanja veza između obrazovnog sistema, i srednjoškolskog i univerzitetskog, sa svijetom biznisa, o važnosti osiguravanja perspektiva koje nadilaze problem plaća koji će smanjiti visok stupanj emigracije mladih, sposobnih ljudi, o zahtjevima za posvećivanje veće pažnje potrebama poduzetnika od strane vlada, koje rijetko uspijevaju na adekvatan način promovirati bosanskohercegovačke resurse i potencijale u inozemstvu. Konstruktivan pristup u ovim sektorima omogućit će dodatnu stimulaciju povećanju investicija od strane italijanskih poduzeća, kojima dobri odnosi sa lokalnim zajednicama predstavljaju jedan od najvažnijih uporišta u poslovanju. U vezi s tim, ambasador Minasi je naveo primjer “Patti Territoriali” (teritorijalnih sporazuma) između lokalnih vlasti, poduzetnika i obrazovnog sektora kao mogući model koji bi se mogao slijediti i u Bosni i Hercegovini.

Ovi susreti su bili prilika i za analizu Delegacije EU, koju je predstavljao Zamjenik šefa misije, gosp. Khaldoun Sinno, o mogućim doprinosima novih reformi u prevazilaženju poteškoća modernizacijom ekonomskog sistema. U tom smislu, od izvanredne važnosti će biti volja lokalnih političkih snaga za realizaciju efikasnog i općeprihvaćenog plana društveno-ekonomskih reformi, koje trebaju staviti uz bok političkim izazovima u jačanju vladavine prava i borbe protiv korupcije. Ovo posljednje će biti u centru Mišljenja Evropske Komisije u definiranju prioriteta na putu ka evropskim intergracijama u narednim godinama. Kao doprinos debati o sektoru od izuzetnog značaja, sektoru infrastuktura, razgovaralo se i o mogućnosti emisije obligacija koje bi imale međunarodne garancije, a koje bi mogli kupiti sve štediše u Bosni i Hercegovini, kako bi se financirali projekti od strateškog značaja kao što su izgradnja cesta i autocesta i projekti iz sektora energije i okoliša.