Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

PREDUPIS STUDENATA NASTANJENIH U BiH NA ITALIJANSKE UNIVERZITETE I VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE ZA UMJETNOST, MUZIKU I PLES (AFAM)-AKADEMSKA GODINA 2018/2019

Ambasada Italije u Sarajevu ima zadovoljstvo saopštiti da je započeo predupis studenata sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini na Univerzitete i akademije za umjetnost, muziku i ples (AFAM) u Italji, za akademsku godinu 2018/2019. Detaljnije informacije su dostupne na web stranici http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri (na italijanskom jeziku), te preporučujemo svim zainteresovanim studentima da je posjete.
Obavještavamo takodje da studenti, uključujući i one koji budu izabrani za stipendiste Ministarstva vanjskih poslova Italije, a koji namjeravaju da se upišu na diplomske i magitarske studije na univerzitete koji primaju ograničen broj studenata, treba da izvrše proceduru predupisa na univerzitet, prije narednih faza upisa.Ovu proceduru treba da ispoštuju i studenti koji su od italijanskog univerziteta dobili “Lettera di idoneità all'immatricolazione“ (Pismo o ispunjavanju uslova za upis) sastavljeno prema obrascu D (“Modello D“) koji je dostupan na navedenom linku, obzirom da navedeno pismo NE zamjenjuje ni u kom slučaju sami predupis.
Zahtjev za predupis treba predati putem Ambasade Italije u Sarajevu (ul.Čekaluša 39) do 24.jula 2018. predavanjem obrasca A (Form A-verzija na engleskom jeziku dostupna na web stranci: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/FORM_A.pdf), može se downloadovati sa web stranice MIUR-a, dostavljajući lično originalni primjerak obrasca plus dvije obične kopije, uključujući i dokumentaciju koja je predvidjena uslovima MIUR-a (Ministarstva obrazovanja Republike Italije). Napominjemo da se navedeni rok ne odnosi i na rok za izdavanje vize.

Osim obrasca A, za diplomski i magistarski studij jedinstvenog ciklusa studenti treba da dostave sljedeću dokumentaciju:
a. završnu diplomu srednje skole, stečenu nakon najmanje 12 godina školovanja ili uvjerenje o završenoj srednjoj skoli .Ukoliko je završna diploma srednje škole stečena nakon manje od 12 godina školovanja, savjetujemo kontaktirati Ambasadu.
b. potvrdu o eventualnom položenom testu za ispunjavanja uslova za upis na fakultet ukoliko je predvidjeno polaganje navedenog testa u zemlji porijekla .
c. dvije fotografije, od kojih se jedna ovjerava prilikom apliciranja u Ambasadi.
d. u slučaju da ga posjedujete “Pismo o ispunjavanju uslova za upis“.

Osim obrasca A, za studente koji se upisuju na magistarski studij II ciklusa studenti treba da dostave sljedeću dokumentaciju:
a. završnu diplomu stečenu na univerzitetu ili diplomu više škole koje zakonski dozvoljava u BiH nastavak studija pri akademskim institucijama koje odgovaraju nivou studija magisterija.
b. potvrdu o položenim ispitima izdatu od univerziteta kao i za svaki predmet detaljan program za sticanje navedene diplome. Studiji nakon srednje škole (ispiti i krediti) već stečeni mogu biti potvrdjeni “Diploma Supplement-om “, gdje je to usvojeno.
c. dvije fotografije, od kojih se jedna ovjerava prilikom apliciranja u Ambasadi.
d. u slučaju da ga posjedujete, “Pismo o ispunjavanju uslova za upis“.

Kako bi se olakšale procedure apliciranja za predupis, prije svega za studente koji dolaze van Sarajeva, Konzularni ured Ambasade će otvoriti svoje šaltere za studente narednih dana i to: 11.06., 13.06., 18.06. i 20.06. od 09.00 do 11.00. Preporučujemo u svakom slučaju kontaktirati Konzularni ured na broj telefona +387 33 565 457, ili putem e-maila consolare.ambsarajevo@esteri.it, kako bi se dogovorio termin i vrijeme predavanja aplikacije.
Nakon datuma isteka 24.jula 2018. koji je nedogodiv, Ambasada će poslati dokumentaciju direktno univerzitetima,čije ćemo informacije počevši od 10.avgusta objavljivati na web stranici, a to su prije svega:
a. datum, vrijeme i adresa mjesta održavanja ispita, testa iz poznavanja italijanskog jezika, u slučaju da je obavezan ili dodatnih testova općeg znanja;
b. informativnu tabelu o načinu, kriterijima i sadržaju prijemnih ispita.
Ambasada će studentima čije su aplikacije za predupis prihvaćene vratiti ovjerenu dokumentaciju uz priloženu Izjavu o vrijednosti diplome ( Dichiarazione di Valore), koju će zatim studenti direktno predati univerzitetima u Italiji u skladu sa rokovima i modalitetima predvidjenim na svakom fakultetu pojedinačno.
Napominje se da će prijemni ispiti na univerzitetskim studijama sa ograničenim brojem studenata na nacionalnom nivou biti održani sljedećih datuma:
a. 04.09.2018. za prijem na magistarski studij jedinstvenog ciklusa iz medicine, hirurgije i stomatologije;
b. 05.09. 2018. za prijem na magistarski studij jedinstvenog ciklusa iz oblasti veterine;
c. 06. septembra 2018. za prijem na diplomski i magistarski studij jedinstvenog ciklusa iz oblasti arhitekture;
d. 12.09. 2018. za prijem na diplomski studij iz zdravstvenih studija;
e. 13.09. 2018. za prijem na magistarski studij jedinstvenog ciklusa iz medicine i hirurgije na engleskom jeziku (IMAT);
f. 14.09.2018. za prijem na magistarski studij jedinstvenog ciklusa iz Nauka osnovnog obrazovanja
Za ostale studije, studenti treba da provjere datume i vrijeme prijemnih ispita na web stranicama svake akademske institucije pojedinačno.
Studenti koji se namjeravaju upisati na diplomske i magistarske studije na kojima nije predvidjeno polaganje prjemnog ispita, mogu se upisati na te univeriztete direktno na jesen prema rasporedu i na način utvrdjen od strane svakog univerziteta pojedinačno, pa ih se stoga preporučuje kontaktirati direktno.
Upis na univerzitetski Master, istraživacke doktorate, kurseve italijanskog jezika i kulture, stažiranje i pripremne studije (Foundation Course) je uredjeno različitim odredbama od gore navedenih, obzirom da ovi studiji ne slijede raspored definisan na nivou generalnih odredbi. Prema tome, savjetuje se konsultovati sadržaj na linku http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019_parte7.pdf