Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Italija i Bosna i Hercegovina grade zajedno

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU: ITALIJA-BOSNA I HERCEGOVINA

10.07.2017. ITALIJA I BOSNA I HERCEGOVINA GRADE ZAJEDNO. OKONČANA MISIJA ITALIJANSKOG NACIONALNOG UDRUŽENJA GRAĐEVINARA

Misija italijanskog Nacionalnog udruženja građevinara (ANCE) u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Instituta za vanjsku trgovinu Italije i u saradnji sa Ambasadom Italije i ANCE-om, a u cilju pospješenja italijanskih investicija u sektoru infrastruktura i građevinarstva u zemlji, uspješno je okončana. Seminari, održani u Sarajevu 6. jula i u Banja Luci 7. jula, omogućili su tako predstavnicima više od 20 italijanskih kompanija da se, uoči Samita u Trstu o zemljama Zapadnog Balkana nastupajućeg 12. jula, upoznaju sa glavnim srednjoročnim i dugoročnim planovima i razvojnim projektima FBiH i RS-a. Veliki potencijali uočeni su, posebno, u vezi sa proširenjem i modernizacijom cestovne mreže, mreže autocesta i željezničke mreže, koje je mogu će finansirati putem korištenja finansijskih instrumenata koje nude glavne europske i međunarodne banke i institucij, što je bilo predmetom zasebnih sesija na kojima su produbljene teme tokom radova.
Obraćanja predstavnika institucija BiH, FBiH i RS potvrdila su, između ostalog, pažnju i interes sa kojima se u cijeloj zemlji gleda na moguće investicije u ovim strategijskim sektorima od strane italijanskih kompanija, čija tradicionalna iskustva i sposobnosti mogu ponuditi visok nivo dodane vrijednosti u svim fazama, od studija i projektovanja do realizacije radova, održivih i sa aspekta zaštite okoliša. U vezi sa tim, ambasador Italije Nicola Minasi u svom pozdravnom obraćanju, podsjetio je da bi takva saradnja bila funkcionalna i u domenu procesa približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Posebno korisnima pokazali su se neposredni susreti Business to Business (B2B), koji su se odvijali na marginama seminara, između italijanskih i bh. kompanija koji su omogućili razgovore o konkretnim mogućnostima investiranja i saradnje u konkretnim poljima, također u svjetlu organiziranja, u narednim mjesecima, novih radnih posjeta. U znak potvrde važnosti koju Italija pripisuje sinergiji između kulturne i ekonomske saradnje, na planu jačanja odnosa sa BiH, funkciju prevođenja tokom susreta B2B osigurali su neki od najboljih studenata italijanskog jezika Univerziteta u Sarajevu i u Banja Luci, pridruženi grupi profesionalnih prevodilaca.

 baner i poster b1 page 001