Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

BOSNA I HERCEGOVINA-ITALIJA. POSJETA DELEGACIJE ZASTUPNIČKOG DOMA BOSNE I HERCEGOVINE RIMU.

                                                             SAOPĆENJE ZA ŠTAMPU

BOSNA I HERCEGOVINA-ITALIJA. POSJETA DELEGACIJE ZASTUPNIČKOG DOMA BOSNE I HERCEGOVINE RIMU.

Sarajevo, 3. mart 2017.: “Posjeta Rimu Komisije za finansije i budžet Zastupničkog doma predstavlja prvu konkretnu primjenu Protokola o parlamentarnoj saradnji između Zastupničkog doma Italije i Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine, potpisanog protekle godine, i dijelom je inicijativa koje promovira Italija kako bi pratila evropski put Bosne i Hercegovine. Italija ostaje glavni partner tog napora i podrška parlamentarnim i zakonodavnim poslovima je u funkciji napredovanja tog procesa”, izjavio je otpravnik poslova Ambasade Italije, Alberto Comito, po završetku studijske posjete delegacije bosankohercegovačkih parlamentaraca, članova Komisije za finansije i budžet Zastupničkog doma, Zastupničkom domu u Rimu. Tokom ove dvodnevne radne posjete, bosanskohercegovačka delegacija, sačinjena od predsjedavajućeg Predraga Kožula i dva zamjenika predsjedavajućeg, Salke Sokolovića i Nerada Lalića, iz Komisije za finansije i budžet, imala je susrete sa predsjednikom Komisije za budžet Francescom Bocciom i sa predsjednikom Komisije za finansije Mauriziom Bernardom, pored učešća na sjednicama na kojima je produbljena tema budžetskih i finansijskih procedura, u odnosu na evropski okvir, također.

Plod pregovora koje je vodila Ambasada Italije u BiH, slijedom posjete Sarajevu predsjednice Zastupničkog doma Italije, Laure Boldrini, u julu 2015., Protokol predviđa, između ostalog, razgovore o najboljim praksama, periodičnu razmjenu dužnosnika, pokretanje snažnijeg dijaloga o temama od posebnog značaja za dvije zemlje, kao što su one koje se odnose na Evropsku uniju i interkulturalni dijalog. Protokol ima za cilj pružiti podršku Parlamentu BiH u procesu približavanja i harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije i u cilju konsolidacije demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini.

Inicijativa se uvrštava u okvir inicijativa koje promovira Italija kako bi pratila evropski put Bosne i Hercegovine i ojačala njene parlamentarne i zakonodavne funkcije.