Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

U susret COP26: italijanske inicijative za mlade u Bosni i Hercegovini /Towards COP26: Italian initiatives for young people in Bosnia and Herzegovina

Datum:

07/02/2021


U susret COP26: italijanske inicijative za mlade u Bosni i Hercegovini /Towards COP26: Italian initiatives for young people in Bosnia and Herzegovina

English below

 

Ove godine, pet godina nakon Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, Velika Britanija i Italija su suorganizatori 26. konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama.

Kalendar prepun događaja i inicijativa planiran je za cijelu 2021. godinu, koji će se zaključiti događajem "Youth4Climate: Driving Ambition" (Milano - 28. - 30. septembra 2021.), sa Pripremnom konferencijom, PreCop26 (Milano - 30. septembra - 2. oktobra 2021.) i sa glavnom konferencijom COP26 (Glasgow - 1. - 12. novembra 2021. - COP26).

 

1) PROGRAM AMBASADE ITALIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Cilj je odabrati 15 osoba koje su odlučne da poboljšaju zajednice u kojima žive i provode ekološke i socijalne projekte u periodu do preCOP26.

Ova inicijativa predviđa niz susreta kako bi se članovima grupe omogućilo da se bolje upoznaju i rade sa ambasadom na zajedničkom programu aktivnosti, uz redovne sastanke. Zalaganje je na dobrovoljnoj osnovi i ne predviđa ekonomsku naknadu. Svi učesnici će dobiti certifikat o učešću.

Vaše prijedloge, skupa sa biografijama i osnovnim podacima, trebate poslati na italia.bih@gmail.com do 10. februara 2021.

Podnošenjem prijedloga, na najviše jednoj stranici, naznačite koje ekološke i socijalne inicijative mislite da ćete moći provesti u svom mjestu prebivališta i koje karakteristike posjedujete koje će vam pomoći da te inicijative ostvarite. Takođe naznačite da li inicijative koje predlažete mogu biti primijenjene i na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini i eventualno u kojim.

Svaki prijedlog će se pažljivo razmotriti, s ciljem identifikacije sudionika prema geografskom porijeklu, u skladu s originalnošću i održivošću projekta.

Daljnje aktivnosti i inicijative bit će organizirane tokom 2021. godine, u suradnji s našim glavnim partnerima. Pratite našu web stranicu i naše kanale na društvenim mrežama (Facebook/Twitter/Instagram: @ItalyinBiH) kako biste stalno bili u toku i učestvovali, u međuvremenu, u inicijativama za mlade koje je, širom svijeta, pokrenula talijanska vlada!

 

2) “YOUTH4CLIMATE”: PROGRAM VIRTUALNIH DOGAĐAJA POSVEĆENIH MLADIMA CIJELOG SVIJETA, U SUSRET MILANU 2021.

youth4climate virtual events header 3

Talijansko Ministarstvo zaštite okoliša, u suradnji s Uredom za mlade specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i programom Connect4Climate Svjetske banke, pokrenulo je ambiciozan program virtualnih i interaktivnih sastanaka usmjerenih na mlade iz cijelog svijeta, u susret posebnim događajima koji će se održati u Milanu 2021. godine.

Program webinara pod nazivom „Youth4Climate Live Series: Driving Momentum To Pre-COP and COP26“ uključuje jedan susret mjesečno, od juna do februara. Obrađena pitanja podijeljena su u opće makro teme kojima je cilj kombiniranje pregovora o klimatskim promjenama s politikama u korist održivog razvoja na globalnom nivou, počevši od onih koje promoviraju agencije Ujedinjenih nacija, stavljajući mlade ljude u centar pažnje. Na primjer, razgovarat će se o temama: zeleni i održivi oporavak, prilagodba, otpornost, lokalno djelovanje, inovacije i poslovanje. Svaki sastanak je organiziran na interaktivnoj platformi, putem koje mladi sudionici mogu razmjenjivati informacije, postavljati pitanja i davati prijedloge.

Svakim događajem moderiraju dvoje mladih ljudi: odlazeća predsjednica Međunarodnog udruženja studenata šumarstva Salina Abraham i pjesnik i pisac Ahmed Badr. Konkretno, svaki sastanak karakterizira virtualna diskusija u kojoj će troje mladih osoba predstaviti dvojici predstavnika međunarodnih institucija prijedloge ili ideje za inspiraciju i mobilizaciju drugih mladih ljudi u vezi sa makro temama koje će s vremena na vrijeme biti istaknute. Također će se postaviti pitanje kako izvući indikacije iz prošlih iskustava. Novost ovih sastanaka je da svi oni koji su povezani mogu sudjelovati u raspravi, kako putem društvenih mreža, tako i interakcijom preko platforme.

Za registraciju: https://youth4climate.live/register

Prethodni susreti: https://www.minambiente.it/pagina/youth4climate-al-il-programma-di-eventi-virtuali-dedicati-ai-giovani-di-tutto-il-mondo-vista

 

3) YOUTH4CLIMATE: DRIVING AMBITION: OTVORENE SU KANDIDATURE ZA MLADE IZ CIJELOG SVIJETA

etdlkazwgae0plu

Do 1. marta moguće je predati prijavu za učešće na „Youth4Climate: Driving Ambition“, prvom sastanku rezerviranom za mlade iz celog sveta, koji će se održati u Milanu od 28. do 30. septembra 2021. godine.

Poziv za sudjelovanje usmjeren je na novu generaciju lidera klimatskih akcija, u dobi od 15 do 29 godina, koji su već aktivni u grupi, udruženju ili kompaniji, kako bi im se pružila prilika da upoznaju predstavnike vlada prisutnih u Milanu, iste one koji će učestvovati na 26. Konferenciji Strana UNFCCC-a, koja će se održati u Glasgowu u novembru.

U obrascu za prijavu od vas će se tražiti da ilustrirate aktivnosti koje ste već provodili u kontekstu klimatskog djelovanja i održivog razvoja.

Youth4Climate: Driving Ambition rezultat je dugog pripremnog procesa koji koristi devet virtualnih događaja iz serije Youth4ClimateLive, napredak pregovaračkog procesa u okviru UNFCCC-a, kao i rezultate proistekle iz glavnih susreta mladih.

Za svaku od 197 zemalja, koje su dio UNFCCC-a, odabrat će se po dva sudionika. Očekuje se da će prisustvovati oko 400 mladih ljudi, u skladu sa ravnopravnom rodnom zastupljenošću, geografskom ravnotežom i socijalnom inkluzijom.

Prva dva dana Youth4Climate: Driving Ambition biće posvećena tematskim radnim grupama, dok će treći dan biti izravno sučeljavanje mladih delegata i ministara koji učestvuju u pripremnoj konferenciji koja će se održati u naredna dva dana, također u Milanu.

Rezultati sastanka mladih lidera prikupit će se u završnoj deklaraciji, koja će biti ilustrirana i raspravljena na Pripremnoj konferenciji i stoga ugrađena u proces koji vodi do Konferencije strana u Glasgowu.

Zahtjev za učestvovanje: https://un.submittable.com/submit/162028/youth4climate-driving-ambition

 

4) NACRTAJ KLIMU – SVOJOM KREATIVNOŠĆU UČESTVUJEŠ NA SVJETSKOM SUSRETU MLADIH U MILANU U 2021.

sum it up immagine

Mladi iz cijelog svijeta pozvani su na kreativan i originalan rad sudjelovanjem u #Youth4ClimateLive Seriesi na webu, koja se svakog mjeseca fokusira na izazove i mogućnosti upravljanja klimatskim promjenama u skladu s izazovima postavljenim u Parizu 2015. godine.

Svaki rad mora sažeti ključne poruke susreta na originalan način i biti u stanju nadahnuti i mobilizirati druge mlade ljude. Tri finalista će biti izabrana javnim glasanjem, a pobjedniku će se pružiti prilika da lično učestvuje u "Youth4Climate: Driving Ambition" u Milanu.

Kako funkcionira?

Morate imati između 15 i 29 godina, prijaviti se i sudjelovati u webinarima na platformi https://youth4climate.live, a zatim poslati svoj rad (individualno) do 31. marta 2021. ili u bilo koje drugo vrijeme prije izbora učesnika. Izbor će se obaviti na kraju takmičenja kada će biti proglašena tri finalista i pobjednik.

Šta treba predstaviti?

Zamislite da grupi ljudi koji nisu vidjeli nijedan susret Youth4ClimateLive morate ispričati sažetak glavnih elemenata koji su proizašli iz rasprave. Predstavljanje ima za cilj širenje ideje ili koncepta pomoću slika ili brojeva ili drugih grafičkih simbola i kratkog teksta ili kratkog zvučnog zapisa. Čak je i za tekstove dobro biti što je moguće kreativniji: poezija, aliteracija ili rima mogli bi biti korisni za privlačenje pažnje.

Prihvaćeni formati su info-grafika, crteži, mentalne mape, animacije i videozapisi. Za tehničke specifikacije potrebno je konsultirati sljedeći link (na engleskom jeziku): www.reachnotpreach.com/sumitup

Autoru pobjedničkog prijedloga ponudit će se putovanje i smještaj u Milanu za sudjelovanje u "Youth4Climate: Driving Ambition" (ako ima manje od 18 godina, isti troškovi bit će pokriveni za pratioca). Njegov rad će se koristiti kao alat za učenje na stranici Youth4Climate i objavljen na društvenim medijima Izaslanice mladih Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, grupe Connect4Climate-World Bank i Ministarstva okoliša.

radovi troje finalista bit će izloženi tokom konferencije.

Sve informacije o konkursu možete naći ovdje: https://www.reachnotpreach.com/sumitup

 

5) KONKURS "ACTIVE YOUNG CITIZENS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTS IN CEI AND AII AREAS

call 4 youth project banner 2 1

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije, Srednjoeuropska inicijativa i Jadransko-jonska inicijativa pokrenuli su 1. februara natječaj "Active Young Citizens for Sustainable Development in CEI and AII Areas“. Projektom se želi potaknuti aktivizam i sudjelovanje mladih generacija u pitanjima održivog razvoja, nagradivši najbolje projektne inicijative koje su predstavile srednje škole zemalja CEI i/ili IAI, a nadahnute su Agendom Ujedinjenih Nacija 2030 i njenih 17 ciljeva. Predstavljanje prijedloga projekata može se izvršiti od 1. februara na portalu Izvršnog sekretarijata Centralnoevropske inicijative.

Inicijativa predstavlja konkretnu provedbu jednog od prioriteta italijanskog predsjedavanja CEI-om 2019. godine, također sadržane u Tršćanskoj deklaraciji koju su 12. juna 2019. godine usvojili ministri vanjskih poslova CEI-a, o usvajanju "Agende za mlade" i provedbi inicijativa posvećenih njihovom aktivnom uključivanju u regionalnu saradnju.

za više informacija: https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-call-for-ideas-and-award

***

5 years after the Paris Climate Agreement, this year the United Kingdom and Italy are co-organizers of the 26th UN Climate Change Conference.

A rich programme of events and initiatives is scheduled for the entire 2021, which will be concluded by the event "Youth4Climate: Driving Ambition” (Milan - 28-30 September 2021), the "Pre-Conference" - PreCop26 (Milan - 30 September-2 October 2021 and the Cop26 Conference itself (Glasgow - 1-12 November 2021 - COP26).

 

1) THE PROGRAMME OF THE ITALIAN EMBASSY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

The objective is to select 15 people determined to improve the community where they live and to implement ecological and social projects in the period up to the PreCop26.

A series of meetings will take place to allow members of the group to get to know each other better and to work with the Embassy to a joint programme of activities, with regular events. The participation is on a voluntary basis and no financial retribution can be expected. A certificate of participation will be given to each participant.

Applications, together with a CV with main personal data, must be sent to italia.bih@gmail.com by 10 February 2021.

In the application (max 1 page) please highlight what kind of ecological and social projects you think you would be able to implement in the place where you reside and why you think you would be able to succeed. Please indicate also if the proposed initiatives might be replicated in other places of Bosnia and Herzegovina and, if possible, which ones.

Each application will be carefully evaluated and participants will be identified also bearing mind geographical representation, unicity and sustainability of the proposals.

Throughout 2021, other activities and initiatives will be promoted, in cooperation with our main partners. Keep an eye to our website and our social media channels (Facebook / Twitter / Instagram: @ItalyinBiH) to be always updated.

In the meantime, take part to the initatives launched by the Italian Government for young people from all over the world!

 

2) “YOUTH FOR CLIMATE LIVE”: A SERIES OF VIRTUAL EVENTS FOR YOUNG PEOPLE FROM ALL OVER THE WORLD TOWARDS MILAN 2021

youth4climate virtual events header 3

The Italian Ministry of Environment, in collaboration with Connect4Climate - World Bank Group and the Office of Secretary-General's Envoy on Youth, as part of the initiatives organized in the run-up to the COP26, launched an ambitious program of virtual and interactive meetings addressed to young people around the world, with a view to the special events that will both take place in Milan same year.

The webinars program, entitled "Youth4Climate Live Series: Driving Momentum Towards Pre-COP26", includes one meeting per month, up to the end of February 2021. The topics are divided into general macro-themes, which aim to combine the negotiation on climate change with policies for sustainable development at the global level, starting with those promoted by the United Nations agencies, placing young people at the center of the caution.

Each meeting is hosted on an interactive platform, through which the young participants will be able to share information, ask questions and present proposals. Each event is moderated by two young people: the outgoing President of the International Forestry Students’ Association, Salina Abraham, and the poet and writer, Ahmed Badr.

In particular, each meeting offers a virtual discussion in which three young people present to two representatives of the international institutions some proposals or ideas to inspire and mobilize other young people on the macro-themes indicated from time to time.

The novelty of these meetings is that all those who are connected are able to take part in the discussion, both through social networks and by interacting through the platform.

Register at: https://youth4climate.live/register

Preevious episodeshttps://www.minambiente.it/pagina/youth-climate-live-series-virtual-events-starting-june-26

 

3) YOUTH4CLIMATE: DRIVING AMBITION: YOUNG PEOPLE ALL AROUND THE WORLD CAN NOW APPLY

etdlkazwgae0plu

Young people all around the world can now apply for a fully-funded ticket to attend the Youth4Climate: Driving Ambition event in Milan, Italy!Convened by the Government of Italy and building on the success of the 2019 UN Youth Climate Summit, the event will take place from 28 to 30 September and provide young delegates an unprecedented opportunity to put forward ideas and concrete proposals on some of the most pressing issues on the climate agenda. The first two days will be dedicated to working groups, while the last day will feature a discussion between young delegates and the Ministers attending pre-COP 26.

Interested young people can submit their application by 28 February, detailing the ways they are working with and leading other young people to advance climate action. Experienced young climate leaders are encouraged to submit their application for a chance to be one of two young people representing their country in Milan.

The application provides young people a unique opportunity to be part of this historic event, whether they are experienced climate activists or just starting their climate advocacy journey. To be eligible to attend, applicants must be between the ages of 15 and 29 and, if selected, all applicants under the age of 18 must be accompanied to the event by a chaperone.

Register athttps://un.submittable.com/submit/162028/youth4climate-driving-ambition

 

4) #SUMITUP COMPETITION: CALLING ALL YOUNG CLIMATE CHAMPIONS & CREATIVES!

sum it up immagine

The #Youth4ClimateLive Series is launching the #SumItUp competition with an opportunity for YOU to win a chance to participate in the Youth4Climate: Driving Ambition event in Milan ahead of the 2021 Pre-COP26, as well as have your creative work promoted! The #SumItUp competition invites you to use your authentic voice to present a one minute video reflection or unleash your creativity to present a unique visual infographic of what happened in one of the #Youth4ClimateLive Series episodes.

Each sum-up should communicate key takeaways from the episode of your choosing rather than a general summary.​

The #Youth4ClimateLive Series has a total of 9 episodes. Each episode looks at climate action through a different angle, whether it be nature-based solutions or youth action, and as such, each episode will have unique key takeaways! All you have to do is pick an episode that resonates with you and… #SUMITUP!

​HOW TO GET INVOLVED? It’s simple!

- Register and attend the monthly #Youth4ClimateLive virtual events (or watch online at Youth4Climate.Live).

- Create a #SumItUp visual representation or video message that captures the essence, ideas, and outcomes of one of the #Youth4ClimateLive Series episodes of your choosing.

- Submit & share your #SumItUp on social media using the hashtag!

The top three submissions will be selected by audience voting on the Reach Not Preach platform at the end of the competition. All three finalists will have their work promoted online and showcased at the Youth4Climate: Driving Ambition event and get the chance to win a trip (including travel and accommodation) to present their creative sum-up in person at “Youth4Climate: Driving Ambition” in Milan from September 28 to 30, 2021. If the winner is below the age of 18, travel and accommodation will be provided for one guardian.

More info: https://www.reachnotpreach.com/sumitup

 

5) CALL FOR IDEAS AND AWARD COMPETITION "ACTIVE YOUNG CITIZENS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CEI AND AII AREAS" 

call 4 youth project banner 2 1

The Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, the Central European Initiative (CEI) and the Adriatic Ionian Initiative (AII) launched on 1 February 2021 the Call for Ideas and Award Competition of the initiative Active Young Citizens for Sustainable Development in CEI and AII Areas designed to stimulate the engagement of youth in the Central European Initiative (CEI) and the Adriatic Ionian Initiative (AII) regions in the framework of the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development.

The overall objective of the initiative is to raise awareness of CEI and AII countries’ high school students on the UN Agenda 2030 (UNA2030) and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) through a learning process and the participation in this Call.

Along these lines, the Call aims at meeting the following specific objectives:

Encouraging the understanding of the principles and structure of UNA2030 and its SDGs.Advocating the role of young & active citizens, as key actors for the achievement of the SDGs in CEI and AII areas.Stimulating the elaboration of community-based and “SDG-proof” project ideas through participation in the Call.

Deadline for submission of proposals: Wednesday, 31 March 2021, 11:59 pm UTC+1

More info athttps://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-call-for-ideas-and-award

 

 


899