Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Borba protiv širenja corona virusa – Mjere italijanske vlade za ulazak na teritorij Italije

Datum:

19/04/2021


Borba protiv širenja corona virusa – Mjere italijanske vlade za ulazak na teritorij Italije

Posljednje ažuriranje 15.06.2020. - Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije pripremilo je informativni upitnik kako bi pomoglo svojim korisnicima da razumiju da li je i pod kojim uvjetima u ovom trenutku moguće ući/vratiti se u Italiju i otići u inostranstvo. Upitnik je dostupan na:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it

 

Ulazak na teritoriju Italije za osobe koji dolaze iz Bosne i Hercegovine

 

Ulazak i tranzit preko italijanskog teritorija zabranjen je osobama koje su tranzitirale ili boravile u državama i teritorijama navedenim na listi E Aneksa 20 Uredbe premijera od 3. decembra 2020. godine (koja uključuje i Bosnu i Hercegovinu) u prethodnih četrnaest dana, osim ako su razlog ulaska jedan ili više od dole navedenih motiva:

a) radna obaveza;

b) apsolutna hitnost;

c) zdravstveni razlozi;

d) studiranje;

e) povratak u mjesto prebivališta, boravišta ili vlastiti objekat stanovanja;

f) ulazak na teritorij Italije od strane državljana država članica Europske unije, država potpisnica Šengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino, države Vatikan;

g) ulazak na teritorij Italije od strane članova porodica fizičkih osoba navedenih u tački f), kako je definirano članovima 2. i 3. Direktive 2004/38/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. aprila 2004., a koje se odnosi na pravo državljana Unije i članova njihovih porodica da se slobodno kreću i borave na teritoriji država članica, čime se mijenja Uredba (CEE) br. 1612/68 i ukidaju Direktive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE i 93/96/CEE;

h) ulazak na teritorij Italije državljana trećih zemalja sa dužim boravkom, sukladno Direktivi Vijeća 2003/109/CE od 25. novembra 2003. vezanoj za status državljana trećih zemalja koji su rezidenti kao i državljani trećih zemalja čije pravo boravka proizilazi iz drugih evropskih odredbi ili iz nacionalnog zakonodavstva;

i) ulazak na teritorij Italije od strane članova porodica fizičkih osoba navedenih u tački h), kako je definirano članovima 2. i 3. Direktive 2004/38/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. aprila 2004., a koje se odnosi na pravo državljana Unije i članova njihovih porodica da se slobodno kreću i borave na teritoriji država članica, čime se mijenja Uredba (CEE) br. 1612/68 i ukidaju Direktive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE i 93/96/CEE;

l) ulazak na teritoriju Italije radi povratka u mjesto prebivališta, boravka ili u vlastiti stambeni objekat osobe iz tačaka f) i h), čak i ako nemaju status suživota, a s kojom postoji dokazana i stabilna emocionalna veza.

Za sve osobe koje uđu na teritorij Italije - čak i ako spadaju u dolje opisane izuzetke – ostaje obavezno ispunjavanje digitalnog obrasca na sljedećem linku:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

Samo u slučajevima kada je fizički nemoguće ispuniti gore navedeni obrazac online, može se koristiti pismena izjava, koja se ispunjava po sljedećem modelu:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

 

Obaveze osoba koji dolaze iz Bosne i Hercegovine pri ulasku na teritorij Italije

Osobe koje su boravile ili tranzitirale, u četrnaest dana prije ulaska u Italiju, u državama ili na teritorijama navedenim na listi E (koja uključuje i Bosnu i Hercegovinu), čak i ako su bez simptoma, moraju se pridržavati sljedećih pravila:

a) preći put od mjesta ulaska na teritorij Italije ili od mjesta iskrcaja sa linije koja se koristi za ulazak u Italiju do stambenog objekta ili prebivališta gdje će se provoditi period zdravstvenog nadzora i samoizolacije, isključivo navedenim privatnim vozilom, osim u slučaju aerodromskog tranzita;

b) obavjestiti o svom ulasku nadležni odjel za zdravstvenu zaštitu (Azienda Sanitaria locale – ASL), priložiti uz izjavu i negativan test (antigenski rapid ili pcr molekularni test) ne stariji od 48 sati od datuma ulaska na teritorij Italije i nakon obaveznog zdravstvenog nadzora i samoizolacije u periodu od deset dana u navedenom stambenom objektu ili prebivalištu, obavezno je ponovo uraditi test (antigenski rapid ili pcr molekularni test)

U slučaju ulaska na teritorij Italije redovnim zračnim prevozom, dopušteno je nastaviti putovanje do krajnjeg odredišta navedenog u izjavi drugim redovnim zračnim prevozom, pod uvjetom da se ne napušta posebno određeno područje unutar aerodroma.

U slučaju pojave simptoma COVIDa-19, za sviju ostaje obveza da se to odmah prijavi Zdravstvenim vlastima putem za to posebno namjenjenih telefonskih brojeva i ta osoba, sve do naknadnih odluka zdravstvenih vlasti, i da se podvrgne izolaciji.

 

Izuzeci obaveze izolacije i obaveznog testiranja po završetku izolacije (član 51, koma 7 uredbe DCPM od 02. marta 2021)

 

Pod uslovom da ne postoje simptomi COVID-a 19, mjere koje se odnose na obavezu zdravstvenog nadzora i samoizolacije, kao i obaveznog testa (antigenski rapid ili pcr molekularni test) na kraju perioda izolacije, ne primjenjuju se na:

- posadu sredstva transporta i putničko osoblje;

- putovanje u države koje su navedene na listi A u prilogu 20 (od 19 aprila 2021, Vatikan i San Marino)

- ulaske radi radnih obaveza regulisanih posebnim sigurnosnim protokolima, odobrenim od nadležnog zdravstvenog organa;

- sve osobe koje u Italiju ulaze na period koji nije duži od 120 sati radi dokazanih radnih, zdravstvenih ili apsolutnih hitnih potreba, uz obavezu da, po isteku ovog roka, odmah napuste teritorij Italije ili, ako to ne učine, započnu period nadzora i izolacije;

- ulaske iz neodložnih razloga, uz odobrenje Ministarstva zdravstva i uz obavezu da se prevozniku u trenutku ukrcaja i svima imenovanim za obavljanje provjera pokaže potvrda da se podvrgnulo, u 48 sati prije ulaska na teritorij Italije, molekularnom ili antigenskom testu, proveden pomoću brisa i da je rezultat negativan;

- sve osobe koje privatnim vozilom su u tranzitu preko teritorija Italije u periodu koji nije duži od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog roka odmah napuste teritorij Italije ili, u protivnom, započnu period nadzora i izolacije;

- državljani kao i rezidenti u državama članicama Evropske unije i državama navedenih u lisi A,B,C i D, prilog 20, koji ulaze u Italiju radi radne obaveze, pod uslovom da u posljednjih 14 dana prije datuma ulaska u Italiju nisu boravili ili bili u tranzitu u državama navedenim na listi C;

- zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi obavljanja profesionalnih zadataka, uključujući privremene aktivnosti iz člana 13. uredbe-zakona od 17. marta 2020, br. 18, pretvorene, izmjenama i dopunama, u Zakon od 24. aprila 2020, br. 27;

- prekogranične radnike koji ulaze ili izlaze sa teritorija Italije iz dokazanih motiva radne obaveze i povratka u svoje prebivalište, mjesto boravka ili stambeni objekat;

- uposlenike preduzeća sa sjedištem ili sekundarnim uredom u Italiji radi putovanja u inostranstvo iz dokazanih radnih potreba u trajanju od najviše 120 sati;

- službenike i agente, odnosno osoblje Europske unije ili međunarodnih organizacija, diplomatsko osoblje, administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, konzularni službenici i zaposlenici, vojno i policijsko osoblje, uključujući i osoblje na povratku iz međunarodnih misija, osoblje Informacionog sistema za sigurnost Republike Italije i vatrogasaca u vršenju njihovih funkcija;

- učenicike i studente za pohađanje nastave u državi koja nije država prebivališta, stambenog objekta ili boravišta, u koju se vraćaju svaki dan ili barem jednom sedmično;

- ulaske putem “Covid-tested” letova, u skladu s naredbom ministra zdravlja od 23. novembra 2020. i naknadnim izmjenama;

- ulaske za učešće na sportskim takmičenjima koji su od nacionalnog interesa prema članu 49, koma 5.

Za ove kategorije pri ulasku u Italiju je obavezan test antigenski rapid ili pcr molekularni ne stariji od 48 sati od datuma ulaska.

Izuzetak obaveznog testa od 48 sati prije ulaska u Italiju (član 1, koma 2, naredbe Ministarstva zdravstva od 16 aprila 2021).

Pod uslovom da ne postoje simptomi Covid-a 19, uz obaveznu izjavu, obavezan test antigenski rapid ili pcr molekularni ne primjenjuje se na:

- posadu sredstva transporta i putničko osoblje;

- putovanje u države koje su navedene na listi A u prilogu 20 (od 19 aprila 2021, Vatikan i San Marino)

- sve osobe koje u Italiju ulaze na period koji nije duži od 120 sati radi dokazanih radnih, zdravstvenih ili apsolutnih hitnih potreba, uz obavezu da, po isteku ovog roka, odmah napuste teritorij Italije ili, ako to ne učine, započnu period nadzora i izolacije;

- sve osobe koje privatnim vozilom su u tranzitu preko teritorija Italije u periodu koji nije duži od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog roka odmah napuste teritorij Italije ili, u protivnom, započnu period nadzora i izolacije;

- prekogranične radnike koji ulaze ili izlaze sa teritorija Italije iz dokazanih motiva radne obaveze i povratka u svoje prebivalište, mjesto boravka ili stambeni objekat;

- uposlenike preduzeća sa sjedištem ili sekundarnim uredom u Italiji radi putovanja u inostranstvo iz dokazanih radnih potreba u trajanju od najviše 120 sati;

- učenici i studenti za pohađanje nastave u državi koja nije država prebivališta, stambenog objekta ili boravišta, u koju se vraćaju svaki dan ili barem jednom sedmično;

Za ove kategorije, izuzeće od obaveznog testa (antigenski rapid ili pcr molekularni), ne starijeg od 48 sati od datuma ulaska u Italiju važi i za izuzeće od testa koji se radi na kraju obaveznog zdravstvenog nadzora i perioda samoizolacije.

Molimo da konsultirate internet stranicu Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije za cjelovit propis o metodama i uvjetima ulaska u Italiju u kontekstu mjera za borbu protiv Covid19 (LINK)

 


843