Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Izjava o vrijednosti diplome

 

Izjava o vrijednosti diplome

IZJAVA O VRIJEDNOSTI DIPLOME

Strani i italijanski drzavljani sa prebivalistem u inostranstvu mogu imati pristup italijanskim univerzitetima uz prethodno predavanje zahtjeva Konzulatu,  uz potrebnu pratecu dokumentaciju. Ova dokumentacija treba biti odbrena od strane nadleznih italijanskih  organa, na osnovu  procjene diploma stecenih u iniostranstvu.Konzularni ured treba utvrditi da diploma omogucava prijem na univerzitetske programe u skladu sa obrazovnim sistemom zemlje u kojoj je stecena ("Dichiarazione di valore").

 

Zahtjev za izdavanje Izjave o vrijednosti diplome


44