Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Autoizjava

 

Autoizjava

Autoizjava

Sta je autoizjava?

Radi se o izjavi koju stranka sastavlja i potpisuje u svom interesu, a odnosi se na cinjenice, stanja i licne svojstva, a koju koristi u odnosima sa javnom administracijim i sa voditeljima javnih sluzbi.

U odnosima sa fizickim licima autoizjava je diskrecija tog fizickog lica.Ta izjava moze zamijeniti obicne izjave i notarske akte.

Zapravo, stupanjem na snagu  D.P.R. 28 decembra 2000 br. 445, pristupljeno je pojednostavljivanju administrativne procedure u cilju reforme javne amdinistracije kako bi funkcionisala efikasnije i transparentnije.

Pocevsi od 1.januara  2012. stupile su na snagu izmjene uvedene clanom 15. Zakona od 12. novembra 2011, br.183 koje ogranicavaju vrijednost potvrda izdatih od javne administracije samo u odnosima izmedju fizickih lica. Zamjenske izjave iz clanova  46. i 47. D.P.R. 28 decembra 2000, br.445 zamjenjuju navedene potvrde u odnosima izmedju javne administracije i voditelja javnih sluzbi.


36