Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Ekonomska saradnja

 

Ekonomska saradnja

Bilateralni ekonomski odnosi su čvrsti i historijski ukorijenjeni zahvaljujući geografskoj blizini, komplementarnosti odnosnih ekonomskih sistema i kulturnih sklonosti. Aktivnosti ekonomske promocije i asistiranja poduzećima u BiH vodi Ambasada u saradnji sa korespondentnim uredom Agencije ICE u Sarajevu.

U domenu trgovine, Italija se u 2015. potvrdila kao drugi partner BiH, samo iza Njemačke, sa ukupnim obimom međutrgovinske razmjene preko 1,5 milijardu eura.

U periodu januar-juni 2016., izvoz BiH prema Italiji je dosegao vrijednost od 293,87 miliona eura, bilježeći pad od  5,3% u odnosu na isti period 2015. U istom tom periodu, uvoz u BiH iz Italije, postigao je vrijednost od 472,27 miliona eura, bilježeći rast od  6,6% u odnosu na 2015.

Nalazimo se među glavnim ulagačima u BiH. Otprilike 70 italijanskih kompanija djeluje širom cijele BiH, i proizvodi, uz 100% italijansku investiciju ili u obliku joint venture sa bh. partnerima. Preovladavajući sektori su: metalska industrija, proizvodnja gvožđa i čelika, tekstilna industrija, proizvodnja obuće, drvna industrija. Značajno je prisustvo u bankarskom sektoru, Unicredita i Intese San Paolo, koje zajedno zauzimaju više od 30% bh. bankarskog tržišta.


26