Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada i doprinosa za prijevode italijanskih djela

Datum:

10/03/2023


Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada i doprinosa za prijevode italijanskih djela

U 2023. godini također, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje nudi podršku za difuziju izdanja na italijanskom jeziku putem prijevoda na strane jezike, kao i podršku za produkciju, sinhronizaciju ili titlovanje na strane jezike, kratkometražnih i dugometražnih filmova i televizijskih serija koje su namijenje za sredstva informisanja.

Poticaji iz javnog poziva, odnose se na izdavače, prevodioce, produkcijske kuće, poduzeća za sinhronizaciju i titlovanje, distributerske kuće i kulturne i međunarodne institucije, sa sjedištem, kako u Italiji, tako i u inostranstvu.

Cilj je podržati prijevod na domaći jezik, književnih djela i audiovizualne produkcije na italijanskom.

Razlikuju se dvije vrste finansijske podrške:

1. Doprinosi

- Poticaji za produkciju, sinhronizaciju ili titlovanje na stranim jezik, kratkometražnih, dugometražnih filmova i televizijskih serija, koji će biti realizirani nakon 1. augusta 2023.

- Poticaji za prijevod na strani jezik i distribuciju putem objavljivanja (u formi elektronske knjige također/ e-book) italijanskih književnih i naučnih izdanja, čije objavljivanje je predviđeno nakon 1. augusta 2023.

2. Nagrade:

Nagrade za prijevod italijanskih djela (u formi elektronske knjige također/e-book), uključujući kratkometražne i dugometražne filmove i televizijske serije za emitovanje putem sredstava informisanja, distribuirane, prevedene, producirane, sinhronizirane i titlovane, ne prije 1. januara 2022.

Nisu prihvatljivi zahtjevi za dodjelom doprinosa za djela već objavljena, distribuirana, prevedena ili sinhronizirana na dan podnošenja zahtjeva, kao ni za djela čije je objavljivanje predviđeno za dan, prije 1. augusta 2023., odnosno za ona koja su objavljena prije vremena, nužnog za kompletiranje procedura dodjele predmetne podrške od strane ovog Ministarstva.

Među kriterijumima za isključenje, predviđenih od strane Ministarstva, dostupnih u zvaničnom javnom pozivu ove inicijative, neće se smatrati prihvatljivim aplikacije kojima se bude tražio doprinos, jednak ili veći od troškova projekta. Doprinos MVPMS-a stoga, ne smije biti odlučujući element za realizaciju prijevoda, distribuciju, produkciju, objavljivanje, sinhronizaciju i/ili titlovanje predmetnog djela. Isti se moraju odvijati bez obzira na trenutak efektivne uplate doprinosa.

Za podnošenje prijave, potrebno je, najkasnije do 5. maja 2023. i putem e-mail adrese cultura.ambsarajevo@esteri.it, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Oficijalni prijavni obrazac, ispunjen na italijanskom ili engleskom jeziku, dostupan na stranici https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sostegno-alleditoria/promozionelibroitaliano/

- Kopija projekta, u prilogu zahtjeva, isključivo na italijanskom ili engleskom jeziku;

- Kopija Ugovora o otkupu autorskih prava, važećeg i potpisanog od strane vlasnika datih prava (izdavača ili producenta) i od strane kupca u cilju realizacije djela za koje se traži doprinos. Ukoliko pomenuti ugovori budu rezultirali s rokom koji ističe ili već isteklim, a u nedostatku dodatne dokumentacije koja potvrđuje produženje istih, prijava neće biti prihvaćena. Umjesto ugovora, u svakom slučaju, producent/izdavač – kupac prava, može dostaviti pismo namjere kojim će potvrditi obvezu otkupa predmetnih prava. Napominje se da je, u slučaju besplatnog ustupanja prava, u svakom slučaju potrebno dostaviti jednu izjavu vlasnika predmetnih prava o tome.

Naglašava se, da bi se zahtjevi smatrati prihvatljivim, isti moraju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju, definiranu zvaničnim javnim pozivom ove inicijative. Takva dokumentacija može biti različita, u zavisnosti od vrste zatraženog finansiranja. Stoga, pozivaju se svi potencijalni kandidati na pažljivo čitanje javnog poziva na linku https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Bando-Premi-e-Contributi_Firmato.pdf

 

 


1099