Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Finansijska sredstva kao podrška ustanovama i udruženjima, promotorima italijanskog jezika i kulture

Datum:

29/09/2022


Finansijska sredstva kao podrška ustanovama i udruženjima, promotorima italijanskog jezika i kulture

Počevši od procedura, propisanih za školsku godinu 2023/2024., period za podnošenje zahtjeva za dodjelu grantova podrške ustanovama i udruženjima, promotorima italijanskog jezika i kulture, anticipira se, i ustanovljava za mjesec oktobar, u godini koja prethodi školskoj godini za koju se aplicira.

Ovogodišnji rok za podnošenje prijava, prema modalitetima, navedenim dalje u tekstu ovog saopćenja, koji ostaju nepromijenjeni, u odnosu na iste, propisane za školsku godinu 2022/2023., je 10. oktobar 2022. Ambasada će, nadalje, do nastupajućeg 15. oktobra, obezbijediti prosljeđivanje prihvatljivih zahtjeva Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne saradnje.

Podsjeća se da Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije (MAECI) nudi mogućnost finansijske podrške u korist ustanova i udruženja, upisanih u Konzularni registar,ustanovljen pri ovom diplomatskom predstavništvu, i angažiranih na promociji italijanskog jezika i kulture u inostranstvu. Za podnošenje odnosnog zahtjeva, stoga, upis u pomenuti Registar je obavezan.

Inicijative koje mogu biti podržane predmetnim finansijskim sredstvima, povezive su sa sljedećim kategorijama:

1. Nastavni kursevi u okviru domaćih škola, tojest nastavne aktivnosti predviđene domaćim nastavnim programima, kursevi usmjereni na sertificiranje stepena poznavanja italijanskog jezika, za učenike koji pohađaju nastavne kurseve i/ili inicijative jezičkog asistiranja za nastavnike italijanskog, samo ako se iste odnose na tehnike podučavanja italijanskom jeziku;

2. Vannastavni kursevi, tojest aktivnosti podučavanja mimo obrazovne nastavne ponude, kursevi jezika za dobijanje sertifikata o stepenu poznavanja italijanskog jezika mimo nastavnih sati i/ili pripremni kursevi za integriranje učenika u domaći školski sistem;

3. Opskrba didaktičkim materijalom u skladu s memorandumima o razumijevanju između diplomatskih predstavništava i domaćih vlasti (naznačava se da će opskrba udžbenicima i didaktičkim materijalom, u odsustvu potpisanih memoranduma o razumijevanju, biti predmetom zasebnog i naknadnog konkursa);

4. Projekti usmjereni na učenje italijanskog jezika putem kulturnih i/ili kreativnih aktivnosti, samo ako ih organiziraju subjekti koji realiziraju i nastavne ili vannastavne kurseve italijanskog jezika.

Neće se smatrati prihvatljivim: redovne aktivnosti obuke za nastavnike, kursevi za odrasle ili za polaznike u dobi mlađoj od 36 mjeseci.

Posebice, u vezi s kursevima, nastavnim ili vannastavnim, smatrat će se prihvatljivim troškovi koji se odnose na:

- opće izvođenje nastave (najam učionica, kupovina didaktičkog materijala, najam opreme, osiguranje učenika, troškovi za sticanje sertifikata italijanskog jezika),

- troškove za nastavno osoblje i za podršku nastavi (plaće nastavnog osoblja i eventualno novih profesionalnih kadrova za podršku aktivnostima, nadoknada putnih troškova nastavnog osoblja),

- troškovi administrativnog poslovanja (u visini od maksimalno 15% ukupnog troška projekta),

- troškovi promotivnog karaktera (u visini od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta). Ustanove i udruženja su dužni dati odgovarajući vanjski vizibilitet aktivnostima, sufinansiranim, zahvaljujući odobrenim grantovima.

Za sve detalje, u vezi s prihvatljivosti drugih troškovnih inicijativa i kategorija, upućuje se na odjeljak “Priroda prihvatljivih inicijativa i aktivnosti” Cirkularnog uputstva 4/2022, čiji je tekst dostupan na sljedećem linku:

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare-4_2022.pdf

USLOVI

Kao što je već naglašeno, grant koji s nudi, predstavlja jednu od mogućnosti finansijske podrške namijenjenu samo za ustanove i udruženja koji rezultiraju upisanim u Konzularnom registru pravnih lica.

Subjekti-podnosioci zahtjeva, nadalje, obvezni su obezbijediti, neovisno od zatraženog granta, određeni stepen finansijske samostalnosti, takav da mogu garantirati vlastito učešće u pokrivanju troškova za realizaciju podnesenih prijedloga. Grant ministarstva, slijedom toga, bit će doznačen samo kao podrška, i ne kao zamjenski instrument redovnog finansiranja ustanova (poput redovnih izvora finansiranja kao što su članarine, sponzorstva ili vanjski grantovi).

U vezi s ovim, naglašava se da je apsolutno potrebno da pravna lica-korisnici započnu aktivnosti za koje se traži grant, prema dinamici koju predviđa hronogram, naznačen u fazi podnošenja zahtjeva, i nije stoga prihvatljivo odgađati aktivnosti u slučaju kašnjenja u primanju odobrenih sredstava Ministarstva. Ministarstvo zadržava pravo da ne odobri isplatu finansijskih sredstava u slučaju da ne budu ispoštovani rokovi, dogovoreni u fazi podnošenja zahtjeva.

Na kraju, u svrhu isplate granta, subjekti – korisnici, morat će osigurati, na vlastiti teret, pokriće osiguranjem i uplatu penzionih, zdravstvenih, socijalnih i poreskih davanja za sve svoje zaposlenike.

MODALITETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

U svrhu dostavljanja zahtjeva, svako pravno lice – podnosilac zahtjeva, mora ispuniti, u svakom njihovom dijelu, specifične obrasce, za svaku pojedinačnu inicijativu za koju se podnosi zahtjev za grant. Predmetni obrasci, dostavljaju se neposredno zainteresiranim pravnim licima, koji će za iste iskazati svoj interes ovom diplomatskom sjedištu, putem adrese cultura.ambsarajevo@esteri.it.

Sve informacije u vezi s prirodom i popunjavanjem predmetnih obrazaca, dostupne su u odjeljku “Modaliteti podnošenja zahtjeva za grant” Circolare 4/2022, na gore navedenom linku.

Zahtjevi za odobrenje granta, upotpunjeni svim potrebnim obrascima, moraju biti dostavljeni na adresu cultura.ambsarajevo@esteri.it do 10. oktobra 2022.

Naglašava se da je moguće podnijeti zahtjev za grant, za jedan ili više prijedloga aktivnosti.

EVALUACIJA I ODOBRAVANJE

Odobravanje grantova, uslijedit će, nakon pažljive evaluacije svakog podnesenog pojedinačnog zahtjeva pri čemu će biti dat prioritet najprije nastavnim kursevima, potom vannastavnim kursevima, zatim inicijativama opskrbe didaktičkim materijalom, i na koncu, kulturnim aktivnostima.

Da bi predmetna finansijska sredstva bila isplaćena, subjekti koji budu rezultirali korisnicima, moraju dostaviti obrazac Izjava o prihvatu granta, bez kog neće biti moguće primiti iznos za sufinansiranje aktivnosti. Također, predviđene su specifične obveze podnošenja izvještaja o utrošku sredstava tokom mjeseci sprovedbe projekta, čijim će pozitivnim ishodom biti uslovljena isplata granta za rashodovne tranše, vremenski raspoređene.


1059