Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Finansijska sredstva kao podrška ustanovama i udruženjima, promotorima italijanskog jezika i kulture

Datum:

04/04/2022


Finansijska sredstva kao podrška ustanovama i udruženjima, promotorima italijanskog jezika i kulture

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije (MAECI) predstavlja novu mogućnost finansijske podrške u korist ustanova i udruženja, upisanih u Konzularni registar,ustanovljen pri diplomatskim predstavništvima, i angažiranih na promociji italijanskog jezika i kulture u inostranstvu. Upis u pomenuti Registar, stoga, obvezan je preduslov podnošenja zahtjeva.

Inicijative koje mogu biti podržane predmetnim finansijskim sredstvima, povezive su sa sljedećim kategorijama:

1. Nastavni kursevi unutar domaćih škola, tojest nastavne aktivnosti predviđene domaćim nastavnim programima, kursevi usmjereni na certificiranje stepena poznavanja italijanskog jezika, za učenike koji pohađaju nastavne kurseve i/ili inicijative jezičkog asistiranja za nastavnike italijanskog, samo ako se isto odnosi na tehnike podučavanja italijanskom jeziku;

2. Vannastavni kursevi, tojest aktivnosti podučavanja mimo obrazovne nastavne ponude, kursevi jezika za dobijanje sertifikata o stepenu poznavanja italijanskog jezika mimo sati odvijanja nastave i/ili pripremni kursevi za integriranje učenika u domaći školski sistem;

3. Opskrba didaktičkim materijalom u skladu s Protokolima o razumijevanju između diplomatskih predstavništava i domaćih vlasti (naznačava se da će opskrba udžbenicima i didaktičkim materijalom, u odsustvu potpisanih Protokola o razumijevanju, biti predmetom zasebnog i naknadnog konkursa);

4. Projekti usmjereni na učenje italijanskog jezika putem kulturnih i/ili kreativnih aktivnosti, samo ako ih organiziraju subjekti koji realiziraju i nastavne ili vannastavne kurseve italijanskog jezika.

Neće se smatrati prihvatljivim: redovne aktivnosti obrazovanja za nastavnike, kursevi za odrasle ili za polaznike u dobi mlađoj od 36 mjeseci.

Posebice, u vezi s kursevima, nastavnim ili vannastavnim, smatrat će se prihvatljivim troškovi koji se odnose na:

- opće funkcioniranje nastave (najam sala, kupovina didaktičkog materijala, najam opreme, osiguranje učenika, troškovi za sticanje setrifikata italijanskog jezika),

- troškove za nastavno osoblje i za podršku nastavi (plaće nastavnog osoblja, i novih eventualno profila profesionalnih za podršku aktivnostima, nadoknada troškova putnih nastavnog osoblja),

- troškovi administrativnog poslovanja (za ukupno maksimalno 15% troška ukupnog projekta),

- troškovi promotivnog karaktera (za maksimalno 10% od ukupnog troška projekta). Ustanove su dužne dati odgovarajući vanjski vizibilitet aktivnostima, sufinansiranim odobrenim finansijskim sredstvima.

Za sve detalje u vezi s prihvatljivosti drugih inicijativa i troškovnih kategorija, upućuje se na odjeljak “Priroda prihvatljivih inicijativa i aktivnosti” Cirkularnog uputstva 4/2022, čiji je tekst dostupan na sljedećem linku:

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare-4_2022.pdf

USLOVI

Kao što je već naglašeno, ponuđeni finansijski doprinos, predstavlja jednu od mogućnosti finansijske podrške namijenjen samo za ustanove i udruženja koji rezultiraju upisanim u Konzularnom registru pravnih lica.

Subjekti-podnosioci zahtjeva, nadalje, obvezni su garantirati, neovisno od zatraženog doprinosa, određeni stepen finansijske samostalnosti, takav da mogu garantirati svoje sudjelovanje u troškovima za realizaciju predloženih prijedloga. Doprinos ministarstva bit će uplaćen samo u vidu podrške, ali ne u zamjenu za redovno finansiranje pravnih lica (iz izvora poput redovnih članarina, sponzorstva ili vanjskih doprinosa).

U vezi s ovim, naglašava se da je apsolutno potrebno za pravna lica-korisnike započeti aktivnosti za koje se traži doprinos prema dinamici, predviđenoj hronogramom predstavljenim u fazi podnošenja zahtjeva, i nije stoga dozvoljeno odgađati aktivnosti u slučaju kašnjenja u pristizanju odobrenih fondova ministarstva. Ministarstvo si zadržava pravo da ne odobri isplatu finansijskih sredstava u slučaju da ne bude ispoštovana dinamika dogovorena u fazi podnošenja zahtjeva.

Na kraju, u cilju isplate doprinosa, subjekti – korisnici, morat će osigurati, na vlastiti teret, pokriće osiguranjem i uplatu penzionih, socijalnih, zdravstvenih i poreskih davanja za sve svoje zaposlenike.

MODALITET PODNOŠENJA ZAHTJEVA

U cilju dostavljanja zahtjeva, svako pravno lice – podnosilac zahtjeva, mora ispuniti, u svakom njihovom dijelu, specifične obrasce, za svaku pojedinačnu inicijativu za koju se podnosi zahtjev za doprinos. Ti obrasci dostavljaju se neposredno zainteresiranim pravnim licima, koji će iskazati svoj interes ovom diplomatskom sjedištu, putem adrese cultura.ambsarajevo@esteri.it.

Sve informacije u vezi s prirodom i popunjavanjem predmetnih obrazaca , dostupni su u odjeljku “Modaliteti podnošenja zahtjeva za doprinos” Circolare 4/2022, čiji link se prilaže gore.

Zahtjevi za odobravanjem doprinosa, kompletirane svim potrebnim obrascima, moraju biti dostavljeni putem adrese cultura.ambsarajevo@esteri.it do 8. aprila 2022.

Naglašava se da je moguće podnijeti zahtjev za doprinos, za jednu ili više aktivnosti.

EVALUACIJA APLIKACIJA I DODJELA SREDSTAVA

Odobravanje sredstava, desit će se, nakon pažljive evaluacije svakog pojedinačnog zahtjeva pri čemu će biti dat prioritet nastavnim kursevima, potom vannastavnim, inicijativama opskrbe didaktičkim materijalom, i kao posljednje, kulturnim aktivnostima.

Da bi predmetna finansijska sredstva bila isplaćena, subjekti koji budu rezultirali korisnicima, moraju podnijeti obrazac Izjave o prihvatu doprinosa, bez kojeg neće biti moguće primiti iznos sufinansiranja. Predviđene su nadalje, specifične obveze podnošenja izvještaja o troškovima tokom mjeseci same implementacije projekta, od čije će pozitivne ocjene, ovisiti isplata doprinosa za narednu tranšu vremenski raspoređenih rashoda.


1014