Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Grantovi u korist inostranih univerziteta za promociju italijanskog jezika i kulture

Datum:

17/03/2022


Grantovi u korist inostranih univerziteta za promociju italijanskog jezika i kulture

Obavještavamo o dvije mogućnosti grantova koje nudi Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije za unapređenje italijanskog jezika u inostranstvu na stranim univerzitetima.

Konkretno, grantovi koje nudi Ministarstvo odnose se na:

1. GRANTOVI ZA PODRŠKU KATEDRAMA ITALIJANSKOG JEZIKA

Ovi grantovi se dodjeljuju za formiranje i rad katedre za italijanski jezik na stranim univerzitetima i namijenjeni su za ukupnu ili djelomičnu naknadu za nastavnike koje univerziteti angažuju direktno na osnovu ugovora prema lokalnom zakonu, pod uslovom da postoji efektivna mogućnost da univerziteti primaju grantove u skladu sa lokalnim zakonima.

NEĆE se uzeti u obzir:

· zahtjevi sa univerziteta na kojima već rade lektori koji su preko MAECI-ja poslani iz Italije;

· zahtjevi sa univerziteta kojima se grantovi namjeravaju trošiti u svrhe različite od naknada za nastavnike angažovane po ugovorima na osnovu lokalnih zakona (na primjer i ne ograničavajući se na: kupovina knjiga, obrazovnog materijala ili promotivnog materijala, organizacija konferencija, konvencija ili drugih događaja, nadoknade predavača i gostiju konferencija, putne troškove nastavnika koji sudjeluju na konferencijama i vanjskim sastancima).

Precizirano je da se sredstva isplaćena za podršku katedrama moraju iskoristiti do kraja aktivnosti referentne akademske godine. Prema tome, grantovi dodijeljeni u 2022. godini moraju biti iskorišteni od strane univerziteta do kraja aktivnosti akademske godine 2022.-23.

Zahtjevi za dodjelu grantova moraju se sastojati od sljedeće dokumentacije:

· Zahtjev i motivacija univerzitetske institucije (maksimalno jedna stranica): mora u sažetoj i istovremeno detaljnoj formi izvijestiti o motivaciji zahtjeva. Mora biti sastavljen na papiru sa zaglavljem univerziteta, potpisan od strane akademskog rukovodioca i praćen pečatom univerziteta;

· Obrazac A za zahtjev za grant, popunjen u svim dijelovima (dužnost je ambasade, nakon iskazivanja interesa od strane Univerziteta, da mu pošalje obrazac koji će se popunjavati digitalno);

· Obrazac B, odnosno konačni izvještaj o korištenju posljednjeg eventualno primljenog granta (također u ovom slučaju, po inteersovanju Univerziteta, Ambasada će dostaviti obrazac koji se popunjava, u digitalnom obliku; pored toga završni dio gore navedenog obrasca rezerviran je za diplomatska predstavništva koja će vam dati obrazloženo mišljenje – pozitivno ili negativno – o izvještaju Univerziteta o korištenju posljednjeg primljenog granta).

Za detalje o kriterijume evaluacije, pogledajte Uredbu 4800/0031881 (Cap. 2619) na linku: https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM _ 16301.pdf

Zahtjevi za dodjelu grantova moraju se poslati do 1. aprila 2022. godine na adresu : cultura.ambsarajevo@esteri.it

 

2. GRANTOVI STRANIM UNIVERZITETIMA ZA OBUKU I AŽURIRANJE KURSOVA ZA NASTAVNIKE ITALIJANSKOG JEZIKA KOJI RADE NA STRANIM UNIVERZITETIMA

Navedeni grantovi se dodjeljuju javnim i privatnim univerzitetskim institucijama, a koje ih zatraže preko diplomatskih predstavništava.
Zahtjev za grantove mora uključivati kurseve obuke za nastavnike italijanskog jezika koji rade na lokalnim univerzitetima.

NEĆE se uzeti u obzir:

· zahtjevi za obuku i kurseve doobuke koji se održavaju u Italiji ili koji se održavaju izvan države sjedišta;

· zahtjevi za organizaciju kurikularnih kurseva, konferencija, seminara, debata i za pokriće troškova učešća nastavnika u navedenim inicijativama;

· Zahtjevi za kurseve obuke koji se ne odnose na nastavnike italijanskog jezika koji već rade na stranim univerzitetima, već na studente koji žele da se u budućnosti opredijele za zvanje nastavnika italijanskog jezika.

Precizirano je da se sredstva uplaćena za obuku nastavnika i kurseve doobuke moraju iskoristiti do kraja aktivnosti referentne akademske godine. Prema tome, grantovi dodijeljeni u 2022. godini moraju biti iskorišteni od strane univerziteta do kraja aktivnosti u akademskoj godini 2022.-23.

Također treba napomenuti da su grantovi namijenjeni da pokriju samo dio troškova koji se odnose na kurs. U posebnom obliku, tijelo podnosilac zahtjeva će morati kvantifikovati troškove koje može samostalno da podnese.

Zahtjevi za dodjelu grantova moraju se sastojati od sljedeće dokumentacije:

· Zahtjev i motivacija univerzitetske institucije (maksimalno jedna stranica): mora u sažetoj i istovremeno detaljnoj formi izvijestiti o motivaciji zahtjeva. Mora biti sastavljen na papiru sa zaglavljem univerziteta, potpisan od strane akademskog rukovodioca i praćen pečatom univerziteta;

· Obrazac A za zahtev za prilog, popunjen u svim delovima (dužnost je ambasade, nakon iskazivanja interesa od strane Univerziteta, da mu pošalje obrazac koji će se popunjavati digitalno);

· Obrazac B, odnosno konačni izvještaj o korištenju posljednjeg eventualno primljenog granta, koji sadrži mišljenje Ambasade i izjavu o usklađenosti dokumenta sa originalom koji se vodi u evidenciji sjedišta (i u ovom slučaju, po iskazivanju interesa od strane Univerziteta, Ambasada će poslati obrazac na popunjavanje, u digitalnom obliku, pri čemu je završni dio navedenog obrasca rezervisan za diplomatska predstavništva koja će Vam dati obrazloženo mišljenje - pozitivno ili negativno - o podnesenom izvještaju od strane Univerziteta u vezi sa korištenjem posljednjeg primljenog granta).

Za detalje o kriterijima evaluacije, pogledajte Uredbu 4800/0031883 (Cap. 2619) na linku: https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_16302.pdf

Zahtjevi za dodjelu grantova moraju biti poslati od strane 1. aprila 2022. godine na adresu: cultura.ambsarajevo@esteri.it

 

 


1007