Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

Borba protiv širenja corona virusa – Mjere italijanske vlade za ulazak na teritorij Italije

Datum:

31/08/2021


Borba protiv širenja corona virusa – Mjere italijanske vlade za ulazak na teritorij Italije

Posljednje ažuriranje 31.08.2021. - Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije pripremilo je informativni upitnik kako bi pomoglo svojim korisnicima da razumiju da li je i pod kojim uvjetima u ovom trenutku moguće ući/vratiti se u Italiju i otići u inostranstvo. Upitnik je dostupan na:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it

 

U skladu sa Odredbom Ministarstva zdravstva Republike Italije od 29.07.2021. Bosna i Hercegovina se više ne nalazi na listi „E“ (lista rizičnih zemalja) i sada je uvrštena na listu „D“.

Prema tome, dozvoljen je ulazak i tranzit kroz italijanski teritorij osobama koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, neovisno od motiva putovanja.

Novom Odredbom Ministra zdravstva od 28. avgusta 2021. dodatno je pojednostavljen režim ulaska u Italiju iz zemalja sa liste D. Najnovije informacije nalaze se u nastavku.

Za sve osobe koje ulaze na teritorije Italije ostaje obaveza popunjavanja digitalnog obrasca sa sljedećeg linka: http://app.euplf.eu/#.

Samo u slučajevima kada nije moguće popunjavanje gore navdenog on-line obrasca gore, potrebno je ispuniti tzv. „autodichiarazione“ u printanom formatu, a obrazac se može skinuti sa sljedećeg linka:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf

 

Obaveze osoba koje ulaze na teritorij Italije iz Bosne i Hercegovine.

Osobe koje su tranzitirale ili boravile u državama i teritorijama navedenim na listi D (među kojima je i BiH) u prethodnih četrnaest dana, čak iako su asimptomatične i koje su kompletirale ciklus vakcinacije, treba da se pridržavaju sljedećih obaveza:

  1. Ispuniti obrazac digitalne lokacije, poznat i kao "digital Passenger Locator Form" (dostupan na gore navedenom linku), koji ćete predočiti na papiru ili na mobilnom uređaju svima koji su zaduženi za provjere. U izuzetnim slučajevima, tj. isključivo u slučaju tehnoloških problema, bit će moguće popuniti papirni obrazac.

  2. Predati prevozniku pri ukrcaju i svima koji su zaduženi za provođenje provjera zeleni certifikat COVID-19, izdat na kraju propisanog ciklusa cijepljenja, nakon cijepljenja protiv SARS-CoV-2, ili potvrdu zdravstvene vlasti nakon cijepljenja koje je potvrdila Evropska agencija za lijekove (EMA). Certifikati se mogu predati na uvid u digitalnom ili papirnom obliku.

  3. Dokaz da ste se podvrgnuti molekularnom ili antigenskom testu, obavljenom brisom i s negativnim rezultatom, sedamdeset dva (72) sata prije dolaska u Italiju (48 sati u slučaju ulaska iz Velike Britanije i Sjeverne Irske).

U nedostatku certifikata iz tačaka 2 i 3 (koji su oba obavezna, odnosno ne zamjenjuju jedan drugog), još uvijek je moguće ući u Italiju, no potrebno se podvrgnuti izolaciji i zdravstvenom nadzoru u trajanju od pet (5) dana, uz obavezu kontaktiranja odjela za prevenciju zdravstvene ustanove nadležne za područje na kojem se nalazite. Na kraju pet (5) dana izolacije, potrebno je dodatno napraviti molekularni ili antigenski test.

Aerodromski tranzit je dozvoljen, pod uslovom da ne napuštate za to namijenjena područja na aerodromu.

 

POTPUNI IZEZETAK: Izuzeci od obaveze izrade zelenog certifikata/molekularnog ili antigenskog testa prije polaska, izolacije i naknadnog testiranja

Ne dovodeći u pitanje obavezu popunjavanja obrasca digitalne lokacije, u nedostatku simptoma kompatibilnih s COVID-19, ne primjenjuju se obaveze, gdje je to predviđeno, zelenog certifikata Covid, molekularnog ili antigenskog testa i izolacije s naknadnim molekularnim ili antigenim testiranjem za sljedeće kategorije:

- posadu sredstava transporta;

- putničko osoblje;

- putovanje u države koje su navedene na listi A;

- prekogranične radnike koji ulaze ili izlaze sa teritorija Italije iz dokazanih motiva radne obaveze i povratka u svoje prebivalište, mjesto boravka ili stambeni objekat;

- učenike i studente za pohađanje nastave u državi koja nije država prebivališta, stambenog objekta ili boravišta, u koju se vraćaju svaki dan ili barem jednom sedmično; za ovu vrstu ulaska ostaje obaveza posjedovanja molekularnog ili antigenskog testa ne starijeg od 48 sati u trenutku ulaska na teritorij Italije;

-sve osobe koje tranzitiraju, privatnim vozilom,preko italijanske teritorije u periodu ne dužem od 36 sati, uz obavezu da, nakon isteka perioda, odmah napuste nacionalni teritorij ili, u suprtonom da započnu period samoizolacije u trajanju od 5 (pet) dana na adresi navedenoj u izjavi (dPLF) i da izvrše molekularni ili antigensko testiranje nakon isteka samoizolacije;

-sve osobe koje u Italiju ulaze na period koji nije duži od 120 sati radi dokazanih radnih, zdravstvenih ili apsolutnih hitnih potreba, uz obavezu da, po isteku ovog roka, odmah napuste teritorij Italije ili, ako to ne učine, započnu period nadzora i izolacije u trajanju od 5 (pet) dana na adresi naznacenoj na izjavi (dPLF) i vrsenje testa molekularnog ili antigenskoh nakon isteka perioda samoizolacije;

-osobe koje ulaze na nacionalni teritorij nakon boravka ne dužeg od 48 (četrdeset osam) sati iz inostranstva odnosno mjesta koje nije udaljeno više od 60km od prebivališta, pod uslovom da putuje privatnim vozilom;

- osobe koje borave ne duže od 48 (četrdeset osam) u inostranstvu u mjestu koje nije udaljeno više od 60km od prebivališta, pod uslovom da putuje privatnim vozilom;

 

DJELOMIČNI IZUZETAK: Izuzeci od obaveze samoizolacije i naknadnog testiranja

Ne dovodeći u pitanje obveze popunjavanja obrasca za digitalnu lokalizaciju (dPLF), molekularnog ili antigenskog testa, te u nedostatku simptoma kompatibilnih s COVID-19, obveze samoizolacije i zdravstvenog nadzora s naknadnim molekularnim ili antigenim testom ne primijenjuju se na:

- ulaske radi radnih obaveza regulisanih posebnim sigurnosnim protokolima, odobrenim od nadležnog zdravstvenog organa;

- ulaske iz neodložnih razloga, uz odobrenje Ministarstva zdravstva i uz obavezu da se prevozniku u trenutku ukrcaja i svima imenovanim za obavljanje provjera pokaže potvrda da se podvrgnulo, u 48 sati prije ulaska na teritorij Italije, molekularnom ili antigenskom testu, proveden pomoću brisa i da je rezultat negativan;

- državljani kao i rezidenti u državama članicama Evropske unije i državama navedenih u lisi A,B,C i D, prilog 20, koji ulaze u Italiju radi radne obaveze duze od 120 sati;

- zdravstveno osoblje koje ulazi u Italiju radi obavljanja profesionalnih zadataka, uključujući privremene aktivnosti iz člana 13. uredbe-zakona od 17. marta 2020, br. 18, pretvorene, izmjenama i dopunama, u Zakon od 24. aprila 2020, br. 27;

- uposlenike preduzeća sa sjedištem ili sekundarnim uredom u Italiji radi putovanja u inostranstvo iz dokazanih radnih potreba u trajanju od najviše 120 sati;

- službenike i agente, odnosno osoblje Europske unije ili međunarodnih organizacija, diplomatsko osoblje, administrativno i tehničko osoblje diplomatskih misija, konzularni službenici i zaposlenici, vojno i policijsko osoblje, uključujući i osoblje na povratku iz međunarodnih misija, osoblje Informacionog sistema za sigurnost Republike Italije i vatrogasaca u vršenju njihovih funkcija;

- ulaske putem “Covid-tested” letova, u skladu s naredbom ministra zdravlja od 23. novembra 2020. i naknadnim izmjenama;

- ulaske za učešće na sportskim takmičenjima koji su od nacionalnog interesa prema članu 49, koma 5., studentima i učenicima koji pohađjaju kurseve u državama različitim od njihovog prebivališta, u koje se vraćaju svakodnedvno ili jednom sedmično.

 

Molimo da konsultirate internet stranicu Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije za cjelovit propis o metodama i uvjetima ulaska u Italiju u kontekstu mjera za borbu protiv Covid19 (link)

 

Od januara 2020. godine zdravstvena kriza uzrokovana COVID-19 traje diljem svijeta.

Svi oni koji namjeravaju putovati u inozemstvo, bez obzira na odredište i razloge putovanja, moraju uzeti u obzir da svako kretanje u ovom razdoblju može uključivati ​​zdravstveni rizik. Posebno, u slučaju da se za ulazak/povratak u Italiju potrebno podvrgnuti molekularnom ili antigenskom testu, imajte na umu da putnici moraju uzeti u obzir mogućnost da test da pozitivan rezultat. U ovom slučaju nije moguće putovati komercijalnim putem, a podložni ste karantenskim i ograničenim postupcima koje propisuje država u kojoj se nalazite. Prema lokalnom zakonodavstvu, ove procedure uključuju i takozvane "kontakte" sa pozitivnim subjektom, koji su takođe podvrgnuti karantinu/izolaciji od strane lokalnih vlasti i kojima nije dozvoljeno kretanje. Stoga se preporučuje pažljivo planiranje svakog aspekta putovanja, također razmatrajući mogućnost dodatnog boravka u inozemstvu, kao i zdravstveno osiguranje koje također pokriva rizike povezane s COVID-19.

 

 

 


843