Ova stranica koristi cookie da bi ti ponudila bolje iskustvo. Nastavljajući surfanje prihvataš korištenje cookie s naše strane OK

MASTER O PREVENCIJI KORUPCIJE ZA SLUŽBENIKE JAVNE ADMINISTRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - OTVOREN NATJEČAJ ZA AKADEMSKU GODINU 2019/2020.

Datum:

07/08/2019


MASTER O PREVENCIJI KORUPCIJE ZA SLUŽBENIKE JAVNE ADMINISTRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - OTVOREN NATJEČAJ ZA AKADEMSKU GODINU 2019/2020.

Sarajevo, 7 august 2019. Ambasada Italije u Sarajevu sa zadovoljstvom objavljuje otvaranje natječaja za prijem 15 službenika javne administracije Bosne i Hercegovine sa različitih nivoa vlasti na Master prvog nivoa “EU Transparency and Corruption Prevention Policies within Public Administration”, za akademsku godinu 2019.-2020.

Program organizira Univerzitet “Parthenope” iz Napulja a financira Europska Komisija u sklopu projekta “Stabilization and Integration Policies for BiH Public Administration System (SIPPAS)”. Ovaj Master potpada pod aktivnosti i podršku Bosni i Hercegovini na putu prema eurospkim integracijama, i sadrži čitavu seriju predavanja, seminara i radionica sa ciljem upoznavanja sa normama i europskim principima u sferi transparetnosti i anti-korupcije, očekujući njihovu primjenu od strane učesnika u obavljanju svakodnevnih poslova u administracijama iz kojih dolaze.

Natječaj je otvoren za uposlene u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, na bilo kojem nivou, a starosna granica je 45 godina. Od kandidata se očekuje i da posjeduju diplomu o završenom trogodišnjem ili ekvivalentnom cuklusu studija priznatog od strane Univerziteta “Parthenope” iz Napulja, i poznavanje engleskog jezika, nivo B2, na kojem će biti izvođena sva predavanja. Odabranim kandidatima pripast će stipendija za pokrivanje troškova prevoza, boravka i hrane, didaktičkog materijala i troškova učešća na Masteru, koji će se izvoditi u Napulju.

Da bi se osigurala maksimalna inkluzivnost i efikasnost programa, predviđen je minimalan broj mjesta za kandidate iz uprave na nivou države, sa nivoa oba entiteta i Brčko Distrikta.

Više informacija o ovom Masteru, načinima apliciranja i izboru kandidata, možete dobiti ako downloadujete tekst na linku natječaj, odete na stranicu www.sippas.eu ili pišete na mail: info@sippas.eu.


773